De vernieuwing van de wijk Gageldonk-West ging woensdag officieel van start door de sloop van de leegstaande woningen. 

De wijk wordt nieuw leven ingeblazen door de komst van 67 nul-op-de-meter huurwoningen aan de Lorkstraat en Plataanstraat.

Daarvan worden er 28 met het unieke concept ‘MorgenWonen’ gebouwd, dat betekent een oplevering van één huis per dag.

Slopen

Het vernieuwingsproject om de straten rondom het Piusplein aan te pakken heeft zijn tweede fase bereikt.

De gemeente Bergen op Zoom heeft in samenwerking met Stadlander in 2015 een ontwikkelplan opgesteld, om het deel van de wijk Gageldonk-West te verbeteren. De oorspronkelijke woningen waren verouderd en niet energiezuinig.

Na het vertrek en onderbrengen van de ruim honderdvijftig bewoners zijn de woningen ontmanteld en gecontroleerd op asbest.

De tweede stap is het slopen van de 68 woningen, dit startsein werd woensdag afgegeven. De buurtbewoners werden voor dit moment uitgenodigd om op een feestelijke wijze de banner van het nieuwe toekomstbeeld te onthullen.

Nul-op-de-meter

Het bouwproject is in opdracht van woningcorporatie Stadlander verdeeld over Lithos bouw & ontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed. De 39 woningen aan de Lorkstraat en een deel van de Plataanstraat liggen in handen van Lithos.

De overige 28 woningen aan de Zuidzijde van de Plataanstraat worden gebouwd met een uniek concept.
Het zogenaamde MorgenWonen zorgt ervoor dat een huis binnen slechts één dag kan worden opgeleverd.

Door de fabrieksmatige productie bestaat een huis uit één woonlaag en wordt de daadwerkelijke bouwtijd verkort. Dat betekent een snellere oplevering én minder overlast voor de omgeving. “Door de zogenaamde nultredenwoningen kunnen de toekomstige bewoners er bij wijze van spreken heel hun leven blijven wonen”, legt Bert Jansen, woordvoerder van Stadlander uit.

De in totaal 67 woningen worden tot slot net als in de Vijverberg voorzien van het energielabel nul-op-de-meter. Een bewoner heeft hierdoor mits er een normale hoeveelheid aan energie wordt gebruikt aan het eind van het jaar geen extra kosten.

Samenhorigheid

De nieuwbouw wordt naar verwachting van Stadlander dit jaar nog opgeleverd. Daar zijn ook de buurtbewoners van op de hoogte. “De overlast is natuurlijk, maar tijdelijk en het levert uiteindelijk een mooiere wijk op”, sprak directeur van Stadlander, Ton Ringersma, hen toe.

De bewoners waren bovendien positief over de komst van de woningen, het betekent volgens hen een meer levendige wijk.

“Wat deze buurt typeert is het samenhorigheidsgevoel. Bewoners, ik hoop dat jullie hier graag willen blijven wonen”, aldus wethouder Patrick van der Velden.

Materiaal

Dat de woningen energiezuinig worden is niet het enige duurzame aspect van het project. Het hout van de sloopwoningen wordt op donderdagmiddag 27 april op een creatieve manier hergebruikt.

Tijdens de activiteit ‘Het hout nooit op’ kunnen kinderen en volwassenen op het Zilverschoonplein met het materiaal aan de slag. Bijvoorbeeld met het maken van een vogelhuisje, maar ook een tafel of stoeltje. Daarnaast is er ook een programma aan sportactiviteiten.