De gemeente Bergen op Zoom heeft het boekjaar 2015 met een overschot van 1,9 miljoen euro afgesloten. 

Vooral de uitgaven in de Wmo vielen een stuk lager uit dan bij de begroting nog rekening was gehouden. In totaal was de gemeente 2,2 miljoen euro goedkoper uit.

“Daar stond ook wel een lagere vergoeding vanuit het Rijk van zes ton tegenover. Per saldo hebben we over afgelopen jaar dus een meevaller van 1,6 miljoen euro kunnen inboeken”, verklaart wethouder Coppens.

Efficiënter

Ook de jeugdzorg viel volgens hem fors voordeliger uit. De gemeente heeft een overschot van 1,45 miljoen euro, doordat er minder beroep is gedaan op de persoonsgebonden budgetten (PGB’s).

Volgens Coppens is het geen toeval dat juist op de decentralisaties overschotten ontstaan. “Als gemeente geven wij aanzienlijk minder geld uit. Dat komt vooral doordat wij efficiënter kunnen inkopen.”

De gemeente haalde ook een voordeel van 278.000 euro uit de oplevende ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast viel de algemene uitkering vanuit het Rijk 378.000 euro hoger uit. Hij benadrukt wel dat het om incidentele meevallers gaat, die bij de afrekening van dit jaar dus weer anders kunnen uitpakken.

Bijstand

Tegenover de meevallers staan ook een aantal posten die juist duurder uitpakten voor de gemeente. Zo is de gemeente één miljoen euro extra kwijt aan mensen in de bijstand.

Ook werd de bezuinigingstaakstelling op zwembaden niet gehaald en kreeg de gemeente minder huurinkomsten voor de sportaccommodaties binnen (ruim 300.000 euro) en werden op het gebied van milieu voor een bedrag van 240.000 euro aan tegenvallers geïncasseerd.

Weerstandsvermogen

Coppens zegt tevreden te zijn over het eindresultaat van de jaarrekening. “In 2014 hadden we een zwaar jaar, waarbij we een groot aantal afboekingen hebben moeten doen. Het afgelopen jaar hebben we nog meer gelet op onze uitgaven. Daardoor verbeteren we ons weerstandsvermogen en kunnen we risico’s nog beter opvangen.”

Het overschot van 1,9 miljoen euro zal ten goede komen aan de algemene reserves.