De gemeente Steenbergen gaat aan de slag met de nota cultureel erfgoed en roept hierbij de hulp in van burgers.

Op dit moment zet Steenbergen in op het behoud van de unieke Steenbergse historische identiteit en waar mogelijk wordt geprobeerd om deze identiteit te versterken. Door de nota cultuur erfgoed te actualiseren, wil de gemeente onder andere draagvlak creeren onder de inwoners voor het onderwerp.

Daarom is het idee ontstaan om een beeldvormende raadsvergadering te organiseren. “Dit enerzijds om de samenleving de mogelijkheid te bieden om hun input te leveren, anderzijds om draagvlak te creëren voor het onderwerp.” Hiervoor worden niet alleen inwoners uitgenodigd, maar ook verenigingen, dorpsraden, instellingen en ondernemers.

Erfgoededucatie

Belangrijke gesprekspartners zijn ook de historische platformen zoals de heemkundekringen, de stichting Stadsarcheologie en ook de musea. “Zij beschikken mogelijk over kennis van ons erfgoed, die van belang is voor de actualisatie.” Een van de onderwerpen waarover gesproken zal worden is erfgoededucatie.

“Dit is een onderwerp dat mede volgt vanuit het collegeprogramma waarin de doelstelling is opgenomen om meer jongeren kennis te laten nemen van de lokale historie. Naast de musea, zijn de scholen voor dit onderwerp een belangrijke partner.”

Verleden

Volgens de gemeente Steenbergen komt het belang voor het behoud van de Steenbergse identiteit mede voort uit de toenemende globalisering. “Mensen krijgen steeds meer behoefte aan inzicht in het verleden en de nog aanwezige herinneringen hieraan. Met name de laatste jaren zien we dat er steeds meer aandacht komt voor het cultureel erfgoed.”

De gemeente verwacht dan ook dat zij steeds meer een faciliterende rol zullen innemen en dat er dus steeds meer een beroep gedaan zal worden op de samenleving als het gaat om de uitvoer van het erfgoedbeleid. Zo ontstaat er steeds meer begrip voor de waarde van het erfgoed.

Erfgoedkaart

Inmiddels heeft de gemeente Steenbergen een erfgoedkaart laten maken. De uitgevoerde inventarisatie geeft inzicht in het binnen de gemeentegrenzen aanwezige en te verwachten materiële erfgoed. “Samen met enkele wetswijzigingen biedt de reeds uitgevoerde inventarisatie een belangrijke basis voor een actualisatie van de nota cultureel erfgoed en het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.”

De beeldvormende vergadering staat gepland voor 28 september. Op deze dag zou eigenlijk het Sunclass park besproken worden, maar in verband met de gerechtelijke procedure is dat doorgeschoven naar een later moment. “Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de geplande raadsvergadering in te zetten voor de actualisatie van de nota cultureel erfgoed.”