Het pand aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen, waar onder andere Vraagwijzer en het Centrum van Jeugd en Gezin gehuisvest zijn, wordt verbouwd. 

"Er wordt één huisvesting gecreëerd waar alle inwoners van Steenbergen terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen over zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen", aldus de gemeente Steenbergen.

Sinds de decentralisaties op 1 januari 2015 waarbij de gemeente meer taken heeft gekregen als het gaat om onder andere jeugdzorg, worden er veel meer gesprekken gevoerd bij Vraagwijzer en het CJG.

De verbouwing is nodig om genoeg ruimte te kunnen bieden. "Tevens geeft de verbouwing de mogelijkheid om de Integrale Toegang in Steenbergen van een goede huisvesting te voorzien."

Overlast

De verbouwing is op vrijdag 15 april begonnen en zal naar verwachting tot 30 juni 2016 duren. De gemeente laat weten dat zij overlast voor bezoekers van het gebouw zoveel mogelijk proberen te beperken. Gedurende de vebrouwing zijn de organisaties wel gewoon bereikbaar.

De openingstijden van de organisaties gevestigd aan de Fabrieksdijk zijn ongewijzigd.