De vondsten die archeologen hebben gedaan tijdens rioleringswerkzaamheden in de zomer van 2015 worden vanaf 22 april tentoongesteld in het atrium van het gemeentehuis. .]

Op een aantal plaatsen in Tholen werd de riolering aangepast en vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden werden interessante vondsten gedaan. Omdat er archeologische resten werden verwacht, waren hierbij ook archeologen betrokken.

Zij vonden, in onder andere de Venkelstraat, de Paulinastraat, de Hofstraat en de Vossemeersepoort, sporen uit de periode 1350 tot 1950 die iets vertellen over de geschiedenis van het dagelijks leven in die tijd. “Er zijn onder andere delen van de laatmiddeleeuwse stadswal, een zeventiende-eeuws stadspoort en een rioolstelsel uit 1779 gevonden.”