Als het aan de Volkspartij ligt, wordt de grond op Reinierpolder I verkocht voor een prijs van 135 euro per vierkante meter voor zichtlocaties en 120 euro per vierkante meter voor niet-zichtlocaties.

De gemeenteraad behandelt donderdagavond de exploitatieraming uitbreiding Reinierpolder I. Het college van burgemeester en wethouders wilde de prijs vaststellen op 106 euro per vierkante meter, maar volgens de Volkspartij is dat te weinig.

Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij, stelt dat de bedragen die zij noemen ‘een goed gemiddeld bedrag vormen ten opzichte van de overige in de regio gehanteerde grondprijzen voor bedrijventerreinen’.  

Volgens de Volkspartij variëren de grondprijzen in de regio tussen de 75 euro (Tholen) en de 150 euro (Bergen op Zoom en Roosendaal). De wijziging wordt donderdagavond voorgelegd aan de gemeenteraad.