Misleidend. Zo noemt lijst Linssen de enquête en het bijgaande bericht over de opvang van vluchtelingen die de gemeente Bergen op Zoom heeft uitgedaan. 

Lijst Linssen neemt nadrukkelijk afstand van de gang van zaken. Volgens de gemeente is een en ander echter in nauwe samenwerking met het college en de gemeenteraad uitgezet én met een nationaal erkend onderzoeksbureau.

2.500 willekeurig gekozen inwoners kregen een brief met daarin en link naar de website waarop zij een digitale vragenlijst kunnen invullen. De gemeenteraad en het college hebben twee scenario’s voor ogen: het extra huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) of tijdelijke noodopvang van asielzoekers voor een periode van maximaal twee jaar.

Via een digitale peiling kunnen de Bergenaren zich uitspreken over de scenario’s en zo de raad en het college adviseren.

Beïnvloeding

Lijst Linssen is echter faliekant tegenstander van de manier van meningpeiling. “De gemeente wekt de schijn dat dit een algemeen door de politiek gedragen enquête en steekproef is”, aldus Ton Linssen die benadrukt dat Lijst Linssen niet achter de enquête staat. Ook de bijbehorende brief noemt hij tendentieus.

“De maatschappelijke impact van het vestigen van statushouders of vluchtelingen wordt ernstig onderbelicht en er wordt gesuggereerd dat de aanbevelingen van de Commissaris van de Koning, die grote aantallen in Brabant wil huisvesten, leidend zijn”, zo vindt hij. “Daarmee wordt de meningsvorming op niet- correcte manier beïnvloed”, zo zegt de voorman van de partij.

Lastig

Gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren laat weten dat het persbericht en de enquête wel degelijk op een zorgvuldige manier tot stand zijn gekomen. “Het college van B&W en de gemeenteraad hebben samen afgesproken dat ze intensief gaan samenwerken om tot zorgvuldige besluitvorming te komen”, aldus Schouteren.

“Naast een expertmeeting willen we een peiling houden. Deze enquête is met alle fracties besproken. Ook de vragenlijst is door hen onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Dat Lijst Linssen desondanks tegen deze peiling is, maakt het wat lastiger.”

Ze benadrukt echter dat het nationaal erkend onderzoeksbureau MWM2 mee heeft gekeken om te zorgen voor onder andere een juiste vraagstelling en goede opzet.