De Koninklijke Marechaussee en de politie gaan meer samenwerken om overlast door sluipverkeer aan te pakken. 

Dat meldt burgemeester Steven Adriaansen naar aanleiding van klachten van bewoners uit Calfven en Putte.

Zij ervoeren de afgelopen weken overlast door sluipverkeer dat via hun woonstraten probeerde de verscherpte grenscontroles op de A4 te ontwijken.

Werkbezoek

Naar aanleiding van de verscherpte controles heeft Adriaansen een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee.

“Ik heb daar de problematiek van het sluipverkeer onder de aandacht gebracht. Natuurlijk begrijpen we dat het sluipverkeer een gevolg is van de verscherpte grenscontroles, maar onze inwoners ervaren ook veel hinder van het sluipverkeer.”

Het gaat dan volgens hem om vrachtverkeer dat niet door de kernen van Ossendrecht en Calfven mag en verkeer dat met hoge snelheden door de dorpen rijdt.

“Er is nu afgesproken dat de Koninklijke Marechaussee en de politie meer overleg zullen voeren over de controles, zodat de politie ook lokaal het verkeer in de gaten kan houden op snelheden en overtredingen.”

Verplaatst

Want volgens Adriaansen blijven de controles voorlopig nog nodig.

“De grenscontroles waren al ingesteld na de aanslagen in Parijs. Dat was vooral te merken bij de afrit 30 Hoogerheide. Na de aanslagen van Brussel zijn de controles verplaatst naar de snelweg. Om de veiligheid van de marechaussee te waarborgen, is het noodzakelijk dat de rechterrijstrook vrijgemaakt wordt. Daarvoor moet de snelheid omlaag, wat de files veroorzaakt.”

Inmiddels heeft de marechaussee aangekondigd de grenscontroles af te bouwen. De dienst kan nog altijd een filefuik opzetten op de A4, maar zal dat minder frequent doen. Ook blijft de marechaussee controles uitvoeren bij de afrit Hoogerheide.

Veiligheid

Adriaansen benadrukt dat ondanks de overlast de controles wel een groot belang dienen. “In detail kan ik niet treden, maar ik weet na mijn werkbezoek zeker dat men dingen vindt, die bijdragen aan onze nationale veiligheid”, verzekert hij.