Poppodium Gebouw-T heeft de komende jaren structureel een bedrag van 150.000 euro nodig voor een financieel gezonde toekomst. 

Met name de kosten voor theatertechniek drukken zwaar op de jaarlijkse exploitatie. Bij de start van Gebouw-T was een egalisatiefonds opgericht om tekorten en extra omzetten mee op te vangen.

Dat potje is echter nagenoeg leeg, waardoor er voor de komende jaren 150.000 euro nodig is om de exploitatie gezond te houden.

Onvoorziene kosten

Volgens Gertjan de Koster van Gebouw-T komt dat door kosten die bij de oprichting van het podium nog niet voorzien hadden kunnen worden. “We hebben destijds bijvoorbeeld een krediet ontvangen van de gemeente voor de aankoop van de theatertechniek, met daaraan gekoppeld afschrijvingen en aflossingen voor tien jaar."

Het budget vanuit de gemeente was echter niet toereikend. "Via fondsenwerving met onder meer het Zoomvliet College hebben we een landelijke subsidie hebben binnengehaald, en daarmee de inrichting toch kunnen betalen. De periode van tien jaar blijkt ook veel te lang te zijn. Theatertechnieken zijn continu in vernieuwing. Om als poppodium mee te gaan, moet je daarin blijven investeren.”

Ook bleek de stichting in de praktijk meer kosten kwijt te zijn aan inzet van beveiliging, waren de kosten voor de detachering in techniek vooraf niet meegerekend en heeft de nieuwe Drank- en Horecawet een negatief effect gehad op de omzet.

Goedkoop

Het college laat aan de gemeenteraad weten nog steeds de meerwaarde van Gebouw-T in te zien. Wethouder Arjan van der Weegen kondigt wel aan met het ROC in gesprek te gaan, om te kijken welke financiële bijdrage de onderwijsinstelling nog kan leveren.

Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad hoe het gat van Gebouw-T wordt opgevuld. De Koster heeft er goede hoop op dat het raadsbesluit de goede kant uitvalt.

“Gezien andere poppodia in Nederland zijn wij nog steeds redelijk goedkoop voor de gemeente. Onze meeste kosten gaan op aan theatertechniek en huisvesting. We werken slechts met 4,2 fte en hebben 150 vrijwilligers achter ons staan, maar trekken wel jaarlijks 33.000 bezoekers. Er hangt dus ook een groot maatschappelijk belang aan vast.”