Het nieuwe museumseizoen is zaterdag gestart. Met de woorden ‘In naam van Oranje, open de poort’ liet gedeputeerde Ben de Reu de door het kloveniersgilde bewaakte museumdeur van De Meestoof in Sint-Annaland openen. 

Het thema van de nationale museumweek, dat van 16 tot en met 24 april is, luidt: ‘Ons echte goud’. In het streekmuseum zijn twee wisselexposities ingericht: ‘van Ondergoed en Bovengoed’ en ‘Tholen en de Tachtigjarige oorlog’.

Hoe paradoxaal het ook klinkt voor een museum, De Meestoof in Sint-Annaland stelt dat bij de tijd blijven een must is. Het streekmuseum neemt zelf het initiatief om de markt actief te bewerken en is een samenwerkingsverband met de toeristische sector aangegaan. Zo kun je bijvoorbeeld De Meestoof bezoeken in combinatie met een bezoek aan de toeristische streekproductenveiling in Sint-Annaland. “We weten al dat we twintig touringcars met bezoekers mogen verwelkomen”, aldus voorzitter Arie van der Zwan.

Streekproductenveiling

Het streekmuseum loopt aan tegen een opdrogende subsidiebron terwijl de behoefte aan nieuwbouw groot is. De gemeente Tholen had te kennen gegeven geen financiële steun bieden. Toch zijn er wegen gevonden om de plannen gestalte te kunnen geven zodat ook de toenemende toeristenstroom beter kan worden ontvangen. Van der Zwan: “Onze twee pijlers zijn de samenwerking met de toeristische streekproductenveiling en de start van de nieuwbouw, dat in de winter moet gaan plaatsvinden.”

Gedeputeerde Ben de Reu vindt dat het springlevend houden van de Zeeuwse culturen in Sint-Annaland goed zichtbaar is en dat er ook aan gewerkt wordt. “We kijken of we qua Europese subsidie iets kunnen doen.” De gedeputeerde meent dat de 45 Zeeuwse musea concurrentie zullen ervaren, maar dat samenwerken beter is. De provincie bevordert dit middels Zeeuwse Ankers, dat verbindingen legt en je het erfgoed van Zeeland laat ontdekken en beleven in 1219 verhalen, activiteiten en routes. Ook wordt gesproken over de realisatie van een erfgoedhuis voor Zeeland.

Trots

De Zeeuwse musea zijn in het kader van het museumweekthema ‘Ons echte goud’ gevraagd aan te geven waarop ze echt trots zijn. Bij De Meestoof zijn ze daar helder in: de vrijwilligers. Zij zijn de spil van het streekmuseum.

Werkgroeplid Ton Bruyns vertelt dat de werkgroep expositie mooie exposities heeft samengesteld en het met nieuwe objecten leuk heeft aangekleed. “Van Ondergoed en Bovengoed bevat een mooie onder- en bovenkledingcollectie waarvan het oudste stuk dateert van eind 1700. Dat is een hemd. Toen droegen ze namelijk nog geen onderbroeken.”

Onderbroek

Ook is er de eerste onderbroek te zien, de zogeheten open rijtuig of snelle zeiker en er wordt Jaeger ondergoed geëxposeerd, dat refereert aan de Duitse arts Gustav Jäger. Bij de wisselexpositie ‘Tholen en de Tachtigjarige oorlog’ passeren onder andere de beeldenstorm, de overtocht door het Zijpe, de Slag bij Reimerswaal, de Slag op het Slaak, Simon Gieke, ketterij en de brand in Vossemeer de revue.

“De expositie komt voort uit Tholen 650 jaar. Gedurende de tachtigjarige oorlog is er op Tholen veel gebeurd”, aldus Bruyns. De expositie hedendaagse Thoolse kunst omvat tot 29 oktober, het einde van het museumseizoen, afwisselend werken van Jos Boogaard, Koos Hoogendijk, Margreet Doevelaar en Beatrix Laanen. BIJDRAGE JOSIEN MATHLENER