Omwonenden van het Zonneplein in Bergen op Zoom uiten hun zorgen over de plannen van het Leger des Heils om in een leegstaande ruimte van een pand van Stadlander een huiskamer ‘Bij Bosshardt’ in te richten.

Ad Peters, bestuurder van Jeugd en Ouderen Wijk Oost Sterrewijk heeft samen met de nieuwe politieke partij Steunpunt Bergen op Zoom, een brief geschreven richting het college van burgemeester en wethouders.

“Iedereen is bang, dat door de komst van deze ontmoetingsruimte voor daklozen en verslaafden dit straks veel problemen gaat opleveren. Nu is het (nog) rustig in de wijk, maar dit brengt veel onrust”, schrijven zij.