Woonkwartier, de organisatie die eerder dit jaar ontstond uit een fusie tussen Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard, gaat in tegenstelling tot voorgaande jaren de huren van al haar woningen verlagen. 

De huurverlaging is het gevolg van afspraken die gedurende het fusieproces zijn gemaakt met de huurdersorganisaties. .

Hierbij is onder meer afgesproken dat in 2016 de huuraanpassing 1 procent minder bedraagt dan de inflatiecorrectie.

De inflatiecorrectie is inmiddels door de overheid vastgesteld op 0,6 procent. Dit betekent dat huurders dit jaar een huurverlaging van 0,4 procent krijgen.