De parkeerduur in de blauwe zone in Steenbergen wordt op verzoek van Retail Platform Steenbergen vastgesteld op twee uur.

Begin dit jaar ontving het college van burgemeester en wethouders een verzoek van het Retail Platform om de parkeertijd te verlengen. Er zou sprake zijn van parkeerproblematiek in de binnenstad van Steenbergen en de gratis parkeertijd van één uur zou te kort zijn.

RPS kwam met verschillende oplossingen voor de problematiek in de binnenstad. Zo opperde het platform om de verloren parkeervakken in de binnenstad op te vangen door acht tot twaalf parkeervakken aan te leggen op de Markt waar de consument kort kan parkeren.

Daarnaast stelde RPS dat het idee leeft dat er op dit moment overdadig veel minder-validen parkeerplaatsen aanwezig zijn. Zij wilden dan ook bekijken of het aantal parkeervakken voor minder-validen teruggebracht kan worden. Ook de laad- en lostijden zouden heroverwogen kunnen worden. “Een periode tot 10.30 uur zou lang genoeg zijn.”

Problemen

Het Retail Platform Steenbergen (RPS) is niet de enige die zich over de parkeerproblematiek heeft gebogen. De gemeenteraad nam begin dit jaar twee moties aan over parkeren in de binnenstad. Hierin werd het college verzocht om de parkeertijd van de blauwe zone in het centrum uit te breiden en om te onderzoeken of er meer activiteiten mogelijk zijn op de Markt.

Mocht dat niet het geval zijn, dan wil de gemeenteraad een gedeelte van de markt openstellen voor auto’s. De parkeerduur voor de blauwe zone werd eerder nog vastgesteld op maximaal één uur. “Dit om het parkeren buiten het assenkruis te stimuleren en de doorstroom van het parkeren in de binnenstad te waarborgen.”

Maatregelen

De gemeente laat nu weten op dringend verzoek van RPS met een aantal maatregelen te komen. Naast de verlenging van de parkeerduur in de blauwe zone wordt ook de raamtijd van het laden en lossen aangepast van 06.00 tot 13.00 uur naar 06.00 tot 10.30 uur. Het verzoek om het aantal parkeerplaatsen voor minder-validen terug te brengen is door het college afgewezen.

“De betreffende plaatsen liggen namelijk in de nabijheid van openbare gelegenheden en op strategische locaties in het centrum. Gezien de vergrijzing is het belangrijk om toekomstbestendige maatregelen te behouden in de binnenstad.” Ook de markt wordt voorlopig nog dicht gehouden. “RPS wordt gevraagd eerst het effect van bovenstaande maatregelen af te wachten en te evalueren.