Een digitale enquête moet uitwijzen hoe de gemeente Bergen op Zoom omgaat met de opvang van vluchtelingen. 

Deze week ontvangen 2500 inwoners een brief met daarin een link, waarop zij een digitale vragenlijst kunnen invullen. De gemeenteraad en het college hebben op dit moment twee scenario’s voor ogen: het extra huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) of tijdelijke noodopvang van asielzoekers voor een periode van maximaal twee jaar.

Via een digitale peiling willen de raad en het college weten hoe haar inwoners tegenover die twee scenario’s staan. Daarvoor worden in totaal 2500 mensen aangeschreven. Zij worden steekproefsgewijs geselecteerd via de gemeentelijke basisadministratie en via het Burgerpanel.

Scenario's

Ondertussen werken raad en college verder aan de uitwerking van de twee scenario’s. De uitkomsten van die onderzoeken en de conclusies van de enquête vormen de basis voor het besluit dat de gemeenteraad in juni zal nemen over de opvang van vluchtelingen.