De grote woningbouwprojecten ScheldeVesting en De Markiezaten worden verder ingedamd. 

De nieuwe Wet besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om hun grondexploitatie voor bouwplannen te beperken voor een periode van tien jaar. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een groot aantal bouwplannen uit de ScheldeVesting en De Markiezaten te halen. 

De BBV moet voorkomen dat gemeenten te grote risico’s lopen door nu al gronden aan te kopen, terwijl er nog geen concrete bouwplannen voor bestaan. Voor gronden die al in bezit zijn van de gemeente, maar pas op lange termijn worden ingevuld, geldt dat gemeenten vier jaar de tijd krijgen om die gronden te herfinancieren.

Deelplannen

In de gemeente Bergen op Zoom gaat het om de deelplannen Geertruidapolder, Oude Havenkanaal, Waterschans, Spaensche Scharen en Kijk in de Pot-Zuid uit het project ScheldeVesting en om de deelplannen Meander 2, Terpen 2 en Wal 2 uit De Markiezaten.

De deelplannen Geertruidapolder, Oude Havenkanaal en Waterschans zijn inmiddels al aangemerkt als investeringsprojecten. Hun boekwaarde van 3,84 miljoen euro is in 2015 al ten laste van de algemene reserves gebracht.

De gronden voor de overige deelplannen worden voortaan aangemerkt als strategische voorraad. Volgens de BBV moet de gemeente uiterlijk 31 december 2019 de gronden getaxeerd hebben en ze eventueel afboeken op de begroting.

Ambitie

Dat de deelprojecten nu uit de grondexploitatie worden gehaald, betekent volgens wethouder Ad Coppens niet dat zij ook van de baan zijn.

"De ambitie om al die woningen te bouwen, is er nog steeds. Bij het vaststellen van het beleidsplan Wonen hadden we ze echter voorlopig in de ijskast geparkeerd. De nieuwe wet dwingt ons om de plannen nu naar de vrieskast te brengen. Op het moment dat we de deelplannen gaan ontwikkelen, zullen we opnieuw naar de raad moeten om een grondexploitatie vast te stellen", verklaart hij.

Focus

Hoewel de financiële consequenties voor de gemeente nog niet duidelijk zijn, ziet Coppens ook een voordeel aan de nieuwe wet.

"We hebben onze focus nu op de bestaande plannen. Het afgelopen jaar hebben we voor 22,4 miljoen euro aan gronden verkocht. Dat komt deels door de aantrekkende economie, maar ook omdat we de grote plannen in kleine stukjes hebben opgedeeld. We betrekken toekomstige bewoners in een eerder stadium al bij de ontwikkeling. Je ziet dat dat zijn vruchten afwerpt."