De grote brand bij Indaver eind februari was het gevolg van een chemische reactie bij een afvalstof die door een te hoge temperatuur tot ontbinding kwam. 

Op vrijdag 26 februari werd de gemeente Stabroek, maar ook de regio daaromheen, opgeschrikt door een incident op het terrein van Indaver in Antwerpen, aan de snelweg bij Stabroek. Omdat dit voor veel onrust zorgde, kwamen vertegenwoordigers van Indaver tekst en uitleg geven aan belangstellenden.

Informatieavond

De informatieavond werd gehouden op initiatief van de Stabroekse milieuraad in Lokaal Molenhoek aan het Binnenpad in Stabroek.

Tijdens de avond, waar zo’n 25 mensen op af kwamen, gaven Stan Robijns, directeur, Wim Ooms, plantmanager bij Indaver Antwerpen, en Inge Baertsoen, communicatiemanager bij Indaver, een toelichting op het incident en de oorzaken daarvan.

"Het incident van 26 februari vond plaats bij een directe voedingslijn richting één van die ovens", aldus Wim Ooms.

Zelfontbindingstemperatuur

Bij het incident stond een tankwagen met een vloeibare afvalstof van een klant klaar bij zo’n directe voedingslijn. Het afvalproduct was afkomstig uit een destillatieproces. 

"De tankwagen was geschikt voor dit type afvalstof en werd ook specifiek hiervoor gebruikt. De stof wordt altijd opgewarmd om deze naar de oven te kunnen voeren. Alle veiligheidsprocedures werden gevolgd, maar waar wij niet van op de hoogte waren was de zelfontbindingstemperatuur van de afvalstof", legt Ooms uit.

Voedingslijn

Tijdens het voedingsproces bereikte de stof een temperatuur waarop het product uit zichzelf ging ontbinden.

"Hierbij kwam energie vrij, wat de chemische reactie verder versnelde. Daardoor bouwde de druk in de tankwagen zich op. De veiligheidssystemen van zowel de tankwagen als de voedingslijn traden in werking, maar de reactie kon niet meer gestopt worden."

Het aanwezige personeel kon gelukkig op tijd weg komen van de site.

"Daardoor zijn geen gewonden gevallen. Uiteindelijk is door de hoge druk de tankwagen opengescheurd en ontsnapte een gaswolk, die op hoogte ontbrandde door vonken van de losgerukte kabels. Door de impact vatten ook andere tankwagens vuur. Deze brand was na twee uur onder controle."

Aanpassen

Voor Indaver had het incident grote gevolgen.

"We zijn nog in de wederopbouw van de site. Oven 2 wordt waarschijnlijk eind april weer in gebruik genomen, oven 3 pas medio juni. We hebben verder onze procedures aangepast of zijn daar mee bezig. Alle klanten moeten van alle stoffen die zij aanleveren alle specificaties doorgeven."

"Verder hanteren we voortaan een veiligheidsmarge van 50 graden in temperatuur. Indaver kende de zelfontbindingstemperatuur van de betrokken stof niet en daarom brengen wij stoffen voortaan uitgebreid in kaart om te garanderen dat een dergelijk incident niet nogmaals voor kan komen."

Communicatie

Voor een aantal inwoners van Stabroek was die garantie echter niet voldoende. Zij vonden dat de communicatie richting de burger te wensen overliet, omdat zij niet op de hoogte werden gesteld van de brand. Daarnaast vrezen zij toch ook voor giftige na-effecten.

Volgens Indaver is echter uit meerdere onderzoeken gebleken dat door de ontbranding op grote hoogte geen giftige stoffen zijn neergekomen op de grond. Indaver slaat verder ook geen giftige stoffen op, maar verwerkt deze alleen.