Het is nog een kwestie van tijd en dan is ook de bovenverdieping van St. Margaretha in Huijbergen weer voor een groot deel bewoond. 

Nadat op de benedenverdieping al diverse kamers anti-kraak verhuurd werden via Camelot aan andere woningzoekenden in de gemeente, komt een etage hoger een aantal statushouders wonen. In totaal zijn zes kamers in gereedheid gebracht voor de nieuwe bewoners van St. Margaretha.

Huiselijke sfeer

Herwonnen Levenskracht leverde na een afspraak met de gemeente en de BWI diverse meubels en huisraad, zodat de statushouders in een echt huiselijke sfeer een nieuw leven kunnen opbouwen.

Miranda van der Heijden-Leest van Theetuin Kortenhoeff heeft samen met haar collega Nancy van der Weegen en zo’n acht vrijwilligers de meubels opgeknapt met Anne’s Shabby Paint. Volgens haar is het mooi om op deze manier iets voor de nieuwkomers in de gemeente te kunnen doen.

"Je moet er toch niet aan denken dat je zelf huis en haard moet achterlaten en in een vreemd land terechtkomt waar je niets hebt? Op deze manier kunnen we deze mensen iets bieden. Het is erg leuk werk om te doen, maar ook dankbaar werk."