Hij zegt nog geen 'ja' tegen een asielzoekerscentrum, maar is ook nog niet direct voorstander van het huisvesten van extra statushouders, vluchtelingen met een verblijfsstatus. 

Henk van de Brug, burgerraadslid namens AKT, ziet in beide opties voor- én nadelen. Toch zal de gemeente Woensdrecht een keuze moeten maken, nu de Brabantse Wal de opdracht heeft gekregen om een opvangplek te vinden voor ruim achthonderd asielzoekers.

"Ik ben er nog niet uit, maar het zou goed zijn gezond verstand te prevaleren boven sentiment", schrijft Van de Brug in een open brief.

Taakstelling

De Puttenaar dook in de pen om een reactie te geven op de taakstelling die de provincie heeft opgelegd aan alle Brabantse gemeenten. Zij moeten naar rato van het aantal inwoners opvang zien te vinden voor asielzoekers.

Voor Woensdrecht ligt de taakstelling op 86 vluchtelingen, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hanteert een ondergrens van driehonderd opvangplekken voor een asielzoekerscentrum en tweehonderd voor een dependance.

Daarom moeten gemeenten in de regio met elkaar in overleg om de taakstelling onderling te verdelen. Een mogelijkheid daarbij is dat de ene gemeente meer statushouders opvangt en de andere een AZC huisvest.

Kosten

De keuze voor statushouders lijkt volgens Van de Brug echter aantrekkelijker dan het in werkelijkheid is. "Om bijvoorbeeld 250 extra statushouders te huisvesten, heb je zeventig tot tachtig goedkope huurwoningen nodig. Die zijn er niet. Dus moet iedere leegkomende woning gereserveerd worden voor statushouders. Ruimte voor de eigen bevolking is er dan niet meer", schetst hij een van de problemen.

Hij wijst ook op de extra kosten die statushouders met zich meebrengen. "Ze drukken voor een groot deel op gemeentelijke budgetten, zoals de bijstand, inrichtingskosten, begeleidingskosten enzovoorts."

Overweging

Gezien de nadelen die kleven aan de huisvesting van statushouders vindt Van de Brug daarom dat de gemeente een AZC serieus zou moeten overwegen.

"Stel dat we kiezen voor een AZC voor bijvoorbeeld vijfhonderd of zeshonderd mensen voor een periode van tien jaar. Dan hebben we geen ontwrichting van de woningmarkt voor goedkope huurwoningen en we kunnen de statushouders die hier al zijn op een goede manier opvangen en integreren."

Van de Brug begrijpt dat hij een gevoelig onderwerp aansnijdt, zeker gezien de massale anti-AZC protesten in 2011. "Niemand zit te wachten op grote veranderingen in zijn woonomgeving. Ik ben er nog niet aan uit, maar ik zie wel kansen voor Woensdrecht als er een azc komt."