Huurders met een gezinsinkomen van maximaal 34.678 euro in 2014 gaan vanaf 1 juli 2016 maximaal één procent meer huur betalen. 

Dat is de uitkomst tussen onderhandelingen tussen woningcorporatie Stadlander en de vier huurdersbelangenverenigingen, die verenigd zijn in het Platform Huurdersbelangen. Huurders met een hoger inkomen gaan wel flink meer betalen en krijgen te maken met verhogingen tot 4,6 procent.

Volgens Chris Mooijman, voorzitter van het Platform Huurdersbelangen, is er lang gesproken over de huurverhoging voor gezinnen met een inkomen tot 34.678 euro.

Voorstel

"Dit gaat toch om ruim zevenduizend huishoudens. Stadlander wilde hen een verhoging van 1,3 procent opleggen, maar dat vonden wij niet passen gezien de lage inflatie. Wij hadden daarom voorgesteld om de huren met 0,6 procent te verhogen. Uiteindelijk hebben beide partijen water bij de wijn gedaan en zijn we uitgekomen op één procent. Aangezien de verhoging gedeeltelijk opgevangen kan worden met de huursubsidie, zijn de netto extra kosten beperkt. We kunnen hier dus wel content mee zijn", zegt hij in een reactie.

Minimum

De huurverhoging van één procent geldt overigens niet voor gezinnen met een inkomen op of rond het minimum. Die huishoudens komen doorgaans in aanmerking voor de kwijtschelding van gemeentelijke lasten en kregen in 2015 ook een huurkorting doorberekend.

Volgens Stadlander gaan zij per 1 juli 2016 niets extra's betalen. In totaal gaat het om ruim tienduizend huishoudens in West-Brabant en de gemeente Tholen.

Scheefwonen

Gezinnen met een inkomen boven de 34.678 gaan wel meer betalen. Voor de middeninkomens tot 44.360 euro brengt Stadlander een verhoging van 2,6 procent in rekening. Huurders die meer dan 44.360 verdienen betalen zelfs 4,6 procent meer huur.

Daarmee hoopt Stadlander de zogenaamde scheefwoners te bewegen hun sociale huurwoning te verlaten, zodat die beschikbaar komt voor de sociale doelgroep. Volgens Stadlander wonen er zo’n vierduizend gezinnen met een te hoog inkomen in een woning die eigenlijk voor mensen met een laag inkomen is bedoeld.

Verhuurdersheffing

Sinds 2013 heeft Stadlander ieder jaar de huren al verhoogd, om de verplichte verhuurdersheffing die de corporatie aan het Rijk moet betalen deels door te rekenen aan haar huurders.

Het doel is om de huren te laten groeien naar een prijsniveau van gemiddeld 75 procent van de maximale huur volgens het woningwaarderingssysteem. Momenteel zit Stadlander op 72,6 procent.