De gemeente Steenbergen is per 31 maart 2016 volledig gestopt met de chemische bestrijding van onkruid. 

 De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen, die de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen verbiedt op verhardingen als stoepen, pleinen en straten. De gemeente schakelt daarom over naar een combinatie van technieken.

“We gebruiken hete lucht, heet water, stoom en handmatig”, aldus gemeentewoordvoerster Saskia Kaland. Vanaf eind 2017 mogen chemische producten ook niet meer worden gebruikt in parken, plantsoenen en andere onverharde gronden.

Wat de meerkosten zijn voor deze manier van onkruidbestrijding is nog niet duidelijk. “Er lopen nog een aantal ontwikkelingen.”