De gemeenteraad van Steenbergen is voorgesteld om 40.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de MijnGemeente App.

De mobiele applicatie moet ervoor zorgen dat de gemeente en zijn inwoners makkelijker en beter met elkaar kunnen communiceren. Zo kan je via de app een klacht doorgeven over een bepaalde ambtenaar, maar je kan ook melden dat een lantaarnpaal niet meer werkt. 

De gemeenteraad van Steenbergen heeft volgens het college van burgemeester en wethouders al meerdere keren gevraagd om de aanschaf van de bekende Buiten Beter App. Deze applicatie wordt in omliggende gemeenten al gebruikt om meldingen binnen de openbare ruimte door te geven.

Zo kan je bijvoorbeeld een melding maken als er een stoeptegel los ligt. In het kader van het project Beter Contact heeft het college gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Zij kwamen uit op de MijnGemeente APP, omdat hier ten opzichte van de Buiten Beter App veel meer mogelijkheden aan zitten.

No-brainer

Een voordeel van de app is bijvoorbeeld dat de status van de melding via de app te volgen is. De app is bovendien gratis voor burgers en er is een integratie met Melddesk, het meldingssysteem waarmee de gemeente nu ook al werkt.

Daarnaast kunnen nutsbedrijven rechtstreeks reageren op meldingen en er zijn diverse modules te koop om de app in de toekomst verder uit te breiden en te optimaliseren. Volgens Theo van Es (Steenbergen Anders) is de aanschaf van de app een zogenaamde no-brainer. “Gewoon doen!”

Een aantal fracties stelde eerst nog een aantal vragen aan de wethouder. Zo wilde Luc Aben (VVD) weten in hoeverre het onderhoud is meegenomen in de 40.000 euro. Ook wilde hij weten of er een terugkoppeling plaats gaat vinden als de melding is afgehandeld.

Kosten

Wethouder Petra Lepolder reageerde door te stellen dat in de 40.000 euro ook geld is opgenomen voor een communicatiecampagne, zodat alle inwoners op de hoogte worden gebracht van de app. “We voelden heel goed de urgentie om dit instrument in te voeren in de gemeente Steenbergen.”

Daarnaast zitten in dit bedrag ook de onderhoudskosten verwerkt en een module om de app ook op de computer te kunnen gebruiken. Per jaar wil de wethouder de app gaan evalueren, om te kijken of er ook daadwerkelijk een stijgende lijn zit in de dienstverlening. “Mits goed gebruikt, dan zou het inderdaad een no-brainer moeten zijn.”