In zorgcentrum Avondvrede heeft Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya (D66) samen met wethouder Yvonne Kammeijer een dagopvang voor Turkse ouderen geopend. 

De dagopvang is een initiatief van de stichtingen tanteLouise en Fidan. De voorziening is bedoeld om Turkse ouderen overdag extra zorg en ondersteuning te bieden en daarmee ook de familie te ontlasten.

De opvang bestaat naast een huiskamer ook uit een gebedsruimte met wasruimte en enkele rustkamers. Ook worden er activiteiten georganiseerd, waaronder Nederlandse lessen. 

Taboes

Die doelstelling raakt echter meteen een aantal taboes. Want in de Turkse gemeenschap is het niet gebruikelijk voor ouderen om te verhuizen naar een zorgcentrum.

“Wij zijn erg trots op onze eerste generatie die naar Nederland kwam. We stoppen onze ouders niet graag weg in een verzorgingstehuis, omdat we dan denken dat we geen liefde voor hen hebben”, verwoordt Koser Kaya het Turkse dilemma.

Woonvoorziening

Toch bestaat er volgens Celil Çoban wel de behoefte aan goede zorg voor Turkse ouderen. Hij is voorzitter van de Stichting Fidan, die in 2009 is opgericht met als doel een eigen woonvoorziening te realiseren voor Turkse ouderen.

“Die plannen zijn er nog altijd, maar het blijkt moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Deze dagopvang is gelukkig al een belangrijke stap. Onze ouderen hebben onze zorg nodig, maar als wij werken zijn ze veel eenzaam. Daarom is het goed dat ze hier overdag die zorg kunnen vinden en kunnen ze ’s avonds weer naar huis.”