Het Steenbergse college heeft op verzoek van de gemeenteraad een drietal scenario’s onderzocht voor de subsidies voor sport en cultuur, waarbij het totaal bedrag van de subsidies hetzelfde blijft. 

De budgetten van sport en cultuur verschillen echter enorm van elkaar. Zo is er 48.277 euro beschikbaar voor 21 sportverenigingen en 39.055 euro voor zes cultuurverenigingen.

Uit de drie uitgewerkte scenario’s blijkt dat bij scenario één in totaal tien verenigingen erop achteruit zouden gaan. Bij scenario twee zouden veertien verenigingen minder subsidie krijgen dan voorheen. Bij het derde scenario vindt alleen een herverdeling plaats binnen de twee afzonderlijke budgetten.

“Door het reserveren van tien procent voor maatschappelijke activiteiten worden de subsidies voor feitelijk bijna alle verenigingen evenredig verlaagd.” Het college heeft daarom een voorstel gedaan voor een verdeling waarbij verenigingen per activiteit/evenement subsidie krijgen.

Vierde scenario

De PvdA stelt dat een evenredige verdeling waarover gesproken wordt in het stuk niet altijd een eerlijke verdeling hoeft te zijn. “Het lijkt heel eerlijk, maar het kan er toe lijden dat een vereniging van een groter aantal leden sterker gesteund wordt dan een kleinere vereniging.”

Juist die kleinere verenigingen bevinden zich volgens Joey van Aken in de kleinere kernen. “Je moet in iedere kern kunnen sporten, maar ook in iedere kern moet je kunnen doen aan cultuur.”

De PvdA opperde dan ook om onderzoek te doen naar een andere verdeelsleutel waarbij gewerkt wordt met een instandhoudingbijdrage en een ledenbijdrage.

Reacties

Willy Knop (Volkspartij) kon zich vinden in het idee van Van Aken om een vierde scenario uit te werken in tegenstelling tot Jeroen van Weerdenburg (CDA). “We kunnen wel een vierde scenario uitwerken, maar je hebt altijd plussen en minnen.”

Het CDA stemt dan ook in met het voorstel, net als Steenbergen Anders, VVD, D66 en Gewoon Lokaal! Dennis van Agtmaal stelde dat zijn partij (Gewoon Lokaal!) weinig kan met het voorstel van de PvdA. “U roept iets, maar zonder een heel uitreksel, een hele verdeelsleutel kunnen wij hier niets over zeggen.”

Volgens wethouder Cor van Geel gaan de verenigingen die er wel op achteruit gaan bij het gekozen scenario er niet in één keer op achteruit, de afname wordt verspreid over drie jaar.