Johan Koedood van het comité BlijvenSpetteren uit zijn zorgen over de toekomst van zwembad De Spetter. 

Tijdens de commissievergadering Bestuurszaken werd gesproken over een aantal onderwerpen waarop de gemeente extra zou kunnen bezuinigen, waaronder de zwembaden in de gemeente Tholen. Het besluit om zwembad De Spetter per 1 januari 2017 sober te renoveren wordt daarmee opnieuw ter discussie gesteld.

Afspraak

De heer Koedood herinnerde de commissie aan de afspraken die eerder zijn gemaakt. “19 maart 2012 nam u unaniem een besluit om De Spetter te renoveren. Op 25 juni 2013 heeft u unaniem 1,25 miljoen gereserveerd voor een sobere renovatie in 2017 van zwembad de Spetter. Vanaf dat moment zijn bedrijven en burgers keihard aan de slag gegaan.”

Koedood benoemt onder andere de jaarlijkse klusdag waarbij vrijwilligers hun handjes uitsteken om de personeelskosten te verminderen. Dit alles om een bijdrage te leveren aan de taakstellende bezuiniging van 150.000 naar 100.000 euro exploitatiekosten per jaar voor de Spetter.

Ook is er ruim 11.000 euro aan sponsorgelden gerealiseerd. “Ons eigen comité heeft nu bijna vier jaar van vergaderen, workshops, ontwikkelen en samenwerking achter de rug.”

Betrouwbaarheid

Als resultaat wordt onder andere benoemd: een renovatieadvies, een zwembadmanager in spé om de bedrijfsvoering te optimaliseren en een renovatiecommissie die in de startblokken staat om 1 januari 2017 te starten.

“Kortom, wij houden ons aan onze afspraken en van onze lokale overheid verwachten wij dezelfde betrouwbaarheid.” Volgens Koedood doen er allerlei geruchten de ronde en hij weet niet welke waar zijn.

“Maar, één ding kan niet waar zijn: U stuurt burgers op pad om samen een taakstellende bezuiniging van 50.000 euro te realiseren. Burgers en comité houden zich wel aan de afspraak en de raadsleden houden zich niet aan de afspraak.”

Daarom stelde hij de vraag: ‘Wie van de zeven fracties gaat zich straks in oktober niet aan de afspraak houden?’

Discussie

Vanuit de gemeenteraad reageerden alleen de fracties van het ABT en het CDA op de inspraak van Johan Koedood. Zij vroegen veelal begrip voor de situatie van de gemeente.

Rob Duijm reageerde door te stellen dat het opnieuw ter discussie stellen van de renovatie nodig is vanwege een veranderende situatie. “Wij zijn uiteindelijk budgetverantwoordelijke, wij zijn eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de gemeente.”

De bestuursopdrachten worden voor de raadsvergadering van 14 juli 2016 verder uitgewerkt en worden dan samen met de Kadernota 2017 behandeld.