Het Bergse gemeentebestuur heeft geen rol gehad in het besluit van ondernemersvereniging Sterck om de vaste koopzondagen te verplaatsen van de eerste naar de laatste zondag van de maand. 

Dat zegt wethouder Patrick van der Velden in een antwoord op vragen van de PvdA. Volgens hem zijn ondernemers namelijk vrij om op basis van de Verordening met betrekking op de Winkeltijdenwet iedere zondag de deuren te openen.

Concurrentie

De leden van ondernemersvereniging Sterck stemden vorige maand in met het verplaatsen van de vaste koopzondag van de eerste zondag in de maand naar de laatste zondag in de maand. De ondernemers kozen daarvoor, omdat Bergen op Zoom nu concurrentie ondervindt van Antwerpen, dat ook iedere eerste zondag van de maand open is.

Bovendien is de laatste zondag van de maand volgens Sterck-voorzitter Jean-Pierre Stander economisch gezien gunstiger, omdat mensen vlak daarvoor hun salaris hebben gekregen en het dus makkelijker uitgeven.

Kritiek

De verschuiving zette echter kwaad bloed in buurgemeente Roosendaal, dat al sinds jaar en dag op de laatste zondag van de maand open is.

De Roosendaalse wethouder Cees Lok wees op regionale afspraken over de spreiding van de koopzondagen.

“Het is dan teleurstellend om te constateren dat de ondernemersvereniging in Bergen op Zoom zonder enig overleg met Roosendaal of onze ondernemersvereniging, Collectief Roosendaal, de koopzondag wil verschuiven naar de laatste zondag van de maand”, sprak zij zich eerder uit in de Bode.

Vanuit eigen stad kwam er echter ook van de Bergse PvdA-fractie kritiek op het besluit van Sterck. Fractievoorzitter Ad van der Wegen gaf aan bang te zijn dat klanten juist weg zouden blijven en wilde van het college weten in hoeverre men betrokken is geweest bij de besluitvorming.

Sterck krijgt immers jaarlijks 93.000 euro, vanuit de belasting die de gemeente bij ondernemers uit de binnenstad heft.

Winkeltijdenwet

Volgens wethouder Van der Velden hebben de leden van Sterck volledig zelfstandig gekozen voor de nieuwe opzet van de koopzondagen.

“Daarover hoeft men ook geen overleg met ons te voeren. De ondernemers zijn vrij in het bepalen op welke zondagen zij open willen zijn. Het is namelijk zo dat op basis van de Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2013 winkeliers iedere zondag van de maand geopend mogen zijn”, merkt hij op.

De wethouder spreekt tegen dat de gemeente extra kosten kwijt zal zijn aan campagnes voor citymarketing en wijst erop dat Sterck onderzoek heeft gedaan naar mogelijke negatieve effecten.

Tot slot merkt hij op dat in de vorig jaar gepresenteerde regionale detailhandelsvisie geen afspraken zijn gemaakt over openingstijden.

“Deze visie heeft als kernopgave het weer kwantitatief en kwalitatief in balans brengen van vraag en aanbod van winkel meters in de regio West- Brabant en daar hebben de openingstijden geen invloed op.”