Waterschap Brabantse Delta krijgt steun van agrariër Cees de Jong bij de omvorming van het agrarisch gebied De Noordpolder bij Calfven tot een natte natuurparel. 

De agrariër brengt drie hectare rond zijn huis in voor de natuurinrichting. Beide partijen ondertekenden daarvoor dinsdag een samenwerkingsovereenkomst. 

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft ongeveer tien geleden een gebied ter grootte van ongeveer 250 hectare gelegen in de Noordpolder in Ossendrecht aangewezen als ecologische hoofdstructuur en moet worden omgevormd van agrarisch gebied tot natte natuurparel.

Samenwerking

Huub Hieltjes is bestuurslid van het waterschap en ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst met de familie De Jong. In zijn toespraak spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor hun besluit tot samenwerking.

“Het is bij zulke ingrijpende veranderingen mooi om te zien dat er ook ondernemers zijn die niet uit het gebied vertrekken, maar het genomen overheidsbesluit accepteren om er vervolgens zelf deel van uit te willen maken. De familie de Jong doet dat op een mooie manier, natuurlijk met een dubbel gevoel, want je begint hier tenslotte geen agrarische bedrijf om er later natuur van te maken.”

Accepteren

Cees de Jong bekijkt het op een nuchtere manier. “Wij zitten hier goed en we willen absoluut niet weg. Blij waren we aanvankelijk niet met het genomen besluit, maar als je niet weg wilt, dan blijven er maar twee opties over: Procederen tegen het besluit of het accepteren", geeft hij aan. 

"Wij hebben voor het laatste gekozen en gaan ons samen met het Waterschap en Natuurmonumenten volledig richten op de inrichting van onze 3 hectare grote huiskavels. Wij zorgen onder meer voor de inrichting van vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland.”