Tholen is de enige gemeente die een proef houdt om samen met burgers onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden en te verwijderen. 

Professionals mogen onkruid niet meer bestrijden met chemische stoffen die schadelijk zijn voor natuur, mens en dier. Dit landelijke besluit geldt sinds 31 maart 2016. Gemeente Tholen heeft haar eigen plan van aanpak. Dat kan alleen slagen als ook burgers erbij betrokken worden en blijven. Het experiment duurt één jaar.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw is verleden tijd. Dan gaat het om onkruidbestrijding op verhardingen. Waar eerder mensen met een kleine voorraadtank chemicaliën spoten met glysofaat en fenoxyzuur, daar wordt nu geveegd en gekrabd.

Beleidsmedewerker Openbare Werken Joost Krijger: “Het is belangrijk dat er goed en regelmatig geveegd wordt. Dit is een eerste preventieve maatregel tegen onkruid.”

Polsen burgers

De medewerking van veel burgers is er al, tot tevredenheid van gemeente Tholen. Wethouder Jan Harmsen: “Er zijn al veel mensen die hun eigen stoep schoonhouden. We willen de inzet van bewoners nog meer stimuleren. Ons DNA is dat we veel voor elkaar doen.”

Om zoveel mogelijk burgers actief te krijgen voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding helpt Freddy Varekamp. Er is eerst gepolst wat mensen ervan vinden. Dit ging via een oproep op Facebook. Varekamp: “We hebben mensen op straat gevraagd wat ze acceptabel vinden. Het blijkt dat mensen bereid zijn om mee te helpen.”

Op de speciale dag die medio januari 2016 hieraan werd besteed, ging ook wethouder Jan Harmsen mee voor het uitdenken van nieuwe werkwijzen.

Inzet aannemers

Niet alles wordt op het bordje van burgers gelegd. Gemeente Tholen blijft ook een groot deel zelf doen. Joost Krijger: “In januari dit jaar hebben we nog de meest vervuilde plaatsen gereinigd met chemicaliën, daar waar de onkruiddruk het grootst was. Maar de gemeente zal vanuit een frequentiebestek regelmatig blijven vegen.”

Dit onderhoud gebeurt door twee aannemersbedrijven. Iedere aannemer heeft een eigen taak. Krijger: “De één veegt voor onkruidbeheer. En de ander werkt met hete lucht en thermische methoden, zoals infrarood.”

Schoon Water Zeeland

Het beschikbare budget voor de proefperiode van een jaar bedraagt € 80.000,00. Krijger: “Als de gemeente de overige delen bijhoudt en mensen houden hun percelen bij, dan gaat het lukken binnen dit beschikbaar budget.” Gestreefd wordt om kwaliteitsniveau B te bereiken, het niveau dat gemeente Tholen zelf nog inzet.

Jan Harmsen: “Maar de gemeente grijpt niet in bij kwaliteitsniveau C. Dit wordt ook goed gevonden.” Deze proef houdt mede verband met het project Schoon Water Zeeland. Met de nieuwe inzet wordt de waterkwaliteit verbeterd en worden mensen en huisdieren beschermd in hun gezondheid.