De gemeente Bergen op Zoom wil nog een keer in de buidel tasten om ook het laatste deel van de Theodorushaven onder handen te nemen. 

De ruim zestig jaar oude kades zijn nodig aan vervanging toe en ook de Burgemeester Peterssluis zit te springen om een grote onderhoudsbeurt. 

De Theodorushaven is in 1964 aangelegd, wat betekent dat ook de kades nog uit die tijd stammen. Kleine onderhoudsbeurten daargelaten zijn de kades ruim zestig jaar hetzelfde gebleven. Al in 2008 constateerde de gemeente dat groot onderhoud nodig is.

Op diverse plaatsen dreigen de kades namelijk af te kalven en bestaat ook de kans dat de bedrijfspanden aan het water schade oplopen. “Sinds 2011 zijn we daarom bezig met het herstel van de kades”, zegt wethouder Ad Coppens. “De schuine taluds worden daarbij vervangen door damwanden, waardoor de boten dichter bij de kade kunnen aanmeren. De eerste fase is al afgerond en de tweede en derde fase bevinden zich in de afrondende fase. In 2016 en 2017 willen we nog de laatste kades en de Burgemeester Peterssluis aanpakken.”

Klachten

Want naast de kades schreeuwt ook de Burgemeester Peterssluis om een grote onderhoudsbeurt. Volgens het college komen er bij de Havendienst regelmatig klachten binnen over hun functioneren van de sluis. Uit onderzoek is gebleken dat de brug groot onderhoud nodig heeft.

Daarbij moet het mechanisme om de brug te laten bewegen opgeknapt worden. Ook zijn er reparaties nodig aan het beton van de kelders en dient de sluis opnieuw geschilderd te worden. “Nu al vindt er wekelijks extra onderhoud plaats om de brug in bedrijf te houden. Dat kan nog wel enige tijd volgehouden worden, maar uiteindelijk blijft het groot onderhoud een keer nodig.”

De onderhoudsbeurt staat volgens Coppens los van de werkzaamheden aan de sluisdeuren, die het waterschap Brabantse Delta eerder voor haar rekening nam. “De sluisdeuren werden toen gereviseerd en verstevigd voor de waterberging van het Volkerak-Zoommeer. Nu praten we over het overige onderhoud aan de sluis.”

Bedrag

In totaal is voor de laatste twee deelprojecten een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig. Een groot deel kan volgens het college nog bekostigd worden uit de overschotten van de eerste deelprojecten, maar dan blijft er nog een bedrag over van 1,4 miljoen euro dat nog gedekt moet worden. Het college komt daarom met een voorstel aan de gemeenteraad om dat bedrag vrij te maken.

Eerder werd er al voor twaalf miljoen euro geïnvesteerd in de Theodorushaven, waarbij een kleine drie miljoen euro afkomstig was van subsidies vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant. Volgens het college wordt er ook nu weer een poging gedaan om bij de provincie, het rijk en de Europese Unie subsidies binnen te halen.