Het college wil het restantbudget dat gereserveerd was voor de aanleg van de nieuwe Scheldeweg gebruiken voor een aantal extra aanpassingen langs de weg. 

Nu de Scheldeweg gereed is, blijkt er volgens het gemeentebestuur behoefte aan een voetpad voor recreatieve wandelaars. Daarnaast wil de gemeente het fietspad beter aanlichten.

De verlichting voldoet weliswaar aan de minimumeisen, maar met de aanleg van een extra voetpad kan ook het fietspad beter verlicht worden.

Tot slot zijn er her en der nog wat reparaties nodig. Het college wil daarvoor 145.000 euro vrijmaken. De raad moet daar nog een besluit over nemen. Dat zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 april.