Als het aan de oppositiepartijen PvdA, D66 Zuidwesthoek en AKT ligt, worden de woningbouwplannen in de gemeente Woensdrecht meer verdeeld over de vijf kernen. 

De drie partijen pleiten daarvoor in een motie die zij tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 april zullen indienen. Daarnaast willen zij meer grip krijgen op de woningbouwplanning, door die jaarlijks te toetsen aan de woonvisie. 

Huurwoningen

Volgens de drie partijen, die samen zes van de negentien zetels in de raad bezitten, komt de huidige woningbouwplanning niet overeen met de woonvisie die onlangs is vastgesteld.

“Uit de visie blijkt overduidelijk dat er in alle kernen behoefte bestaat aan meer huurwoningen en voornamelijk in het lager betaalbare segment. De druk op betaalbare huurwoningen neemt alleen maar toe gezien de wettelijke taak tot het huisvesten van statushouders”, stellen zij.

Toch staan er van alle 365 woningen die de komende jaren in de gemeente gebouwd worden, maar zo’n zeventig huurwoningen op de planning tegenover ruim 150 koopwoningen. De overige plannen zijn nog niet concreet ingevuld.

Spreiding

In hun gezamenlijke motie pleiten PvdA, D66 Zuidwesthoek en AKT daarom voor de toevoeging van meer huurwoningen. Daarnaast vinden ze ook dat er een betere spreiding moet komen over de vijf kernen. Volgens de huidige planning wordt het merendeel – 187 woningen – gebouwd in Hoogerheide.

In Ossendrecht en Putte worden respectievelijk 59 en 54 nieuwbouwwoningen toegevoegd, in Huijbergen 25 en in Woensdrecht twintig. “De kern Hoogerheide is in het verleden al bevoordeeld voor het Plan De Hoef”, vindt de oppositie.

Haalbaarheid

In de motie roepen PvdA, D66 en AKT het college daarom op om jaarlijks de zachte plannen voor de langere termijn tegen het licht te houden en te beoordelen op hun haalbaarheid.

Ook vinden de partijen dat de woningbouwplanning ieder jaar in het voorjaar voorgelegd moet worden aan de raad, zodat de planning afgezet kan worden tegen de vastgestelde woonvisie. 

In die nieuwe planningen kan dan volgens de oppositie een betere spreiding tussen de kernen afgedwongen worden.