Agrariërs uit Kruisland willen intensief met de lokale overheden gaan samenwerken om te komen tot een betere waterhuishouding en de aanleg van zes en halve kilometer natuur. 

Daarvoor werd vrijdagmiddag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Betrokken partijen naast de landbouwers zijn waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, de provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap.

Akkerbouwers in Kruisland ervaren behoorlijk overlast van water. In deze buurt zijn vooral agrariërs actief in de aardappelsector. “De grond in Kruisland ligt laag. Het water stroomt vanuit Roosendaal en Wouw naar de Cruijslandse Kreken”, legt woordvoerder Kees Gommeren namens de betrokken boeren uit.

Als teveel van dit water op de akkers terecht komt, lopen de boeren schade op in de teelt. Met dit probleem kampen de akkerbouwers al sinds de ruilverkaveling midden jaren negentig.

Oplossing

Een deel van de betrokken agrariërs bekijkt nu samen met alle betrokken partijen hoe dit probleem kan worden aangepakt. Een oplossing ligt in een herinrichting van het watersysteem binnen het stroomgebied van de Cruijslandse Kreken en de Smalle Beek.

In ruil daarvoor willen de boeren ook iets terugdoen. Via de samenwerkingsovereenkomst bekijken zij welke gronden in aanmerking komen om in te richten als stukjes natuur die samen één ecologische verbindingszone vormen.

Waterschap Brabantse Delta kan deze gebieden dan tegen vergoeding overnemen om zelf in te richten. Bestuurder Huub Hieltjes van het waterschap is blij met de welwillendheid van de boeren om samen te werken: “Dit is een initiatief vanuit de ondernemers waarin de overheid participeert. Dit is voor ons een nieuwe manier van werken die we graag ondersteunen.”

Kansen

Volgens wethouder Petra Lepolder van de gemeente Steenbergen biedt het project ook kansen voor toerisme en recreatie. Lepolder denkt daarbij bijvoorbeeld aan het aantrekkelijker maken van de kreken voor bijvoorbeeld mensen die met een bootje varen.

Dat trekt mogelijk meer recreanten aan. Zij prees ook het vertrouwen van de agrariërs in de samenwerking met de overheid. Ook wethouder Toine Theunis zette namens de gemeente Roosendaal een handtekening: “In Wouw zijn er plannen om de Kasteelweide in te richten als waterberging.”

Dat project draagt mogelijk ook bij aan een oplossing voor de waterproblemen in Kruisland. De gemeenten kijken vooral naar de kansen voor recreatie en de aanleg van ecologische verbindingszones. Het waterschap is verantwoordelijk voor een beter watersysteem.

Participeren

De boeren in Kruisland wachten nog een behoorlijke taak. Zij willen zoveel mogelijk collega-agrariërs enthousiast maken om ook te participeren in het project.

“Het is belangrijk dat de bereidwilligheid om mee te doen toeneemt. Dat maakt de kans om te slagen groter”, benadrukt Gommeren. Op deze manier kunnen de boeren ook zelf de stukken grond aanwijzen die het beste in aanmerking voor een natuurbestemming.

Ook is de kans dan groter dat er zes en halve kilometer ecologische verbindingszone tot stand kan worden gebracht. Daarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen voor de inrichting van natuur.

De komende tijd wordt er vooral overlegd in de projectgroep. De uitkomsten daarvan moeten vervolgens tot een gezamenlijke oplossing leiden.