De Thoolse gemeenteraad neemt op 14 juli een besluit over de wijze waarop de gemeente omgaat met de noodopvang en huisvesting van vluchtelingen. 

De Thoolse gemeenteraad stemde in maart in met de huisvesting van tien procent extra statushouders bovenop de wettelijke taakstelling en het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om 150 tot 200 vluchtelingen op te vangen in de noodopvang. 

De raad besloot tevens dat er geen asielzoekerscentrum moet komen in de gemeente.

Uitgangspunten

Om aan de twee wensen van de raad te voldoen, is het college gestart met een onderzoek. Dat gaat over de vraag wat er nodig is om de tien procent extra statushouders te huisvesten en op de vraag welke locaties er geschikt zijn voor de noodopvang van 150 tot 200 vluchtelingen.

Als uitgangspunten hanteert het college dat er mogelijk ook iets meer vluchtelingen ondergebracht kunnen worden in de noodopvang en dat de noodopvang ook verspreid over twee locaties kan plaatsvinden. Het college wil in ieder geval geen vluchtelingen huisvesten op recreatieparken.

Draagvlak van bewoners zal voor het gemeentebestuur een belangrijk criterium zijn. In het onderzoek zal daarom extra aandacht zijn voor communicatie.

Middelen

Om het onderzoek van de grond te krijgen, heeft het college echter wel extra middelen nodig van de gemeenteraad. In totaal is er een budget van 24.000 euro om de inzet van ambtenaren te bekostigen.

“Er is geen ruimte gevonden in de lopende begroting om de kosten te dekken. Pas in december heeft de raad verzocht om te komen tot een discussie over een eventueel onderzoek. Daardoor was er geen mogelijkheid om dat nog mee te nemen bij de begrotingsbehandeling van 2016”, legt het college uit.

Het gemeentebestuur vraagt de raad daarom de middelen te dekken uit de post onvoorzien.

Besluitvorming

Het complete onderzoek naar de twee scenario’s zal volgens het college zo’n drie maanden in beslag nemen. “Daarna is er nog ruim een maand nodig voor het bestuurlijke besluitvormingsproces.”

Het college verwacht 14 juni in beeld te hebben wat er allemaal komt kijken bij de huisvesting van extra statushouders en noodopvang van vluchtelingen.

Daarna zal de raadscommissie zich op 6 juli buigen over het voorstel, waarna op 14 juli – de laatste vergadering voor de zomervakantie – er een definitief besluit zal volgen.