Wethouder Kammeijer opent eerste Taalhuis in Bergen op Zoom

Wethouder Yvonne Kammeijer opende woensdag het eerste Taalhuis van Bergen op Zoom. 

Het doel van het Taalhuis is het tegengaan van laaggeletterdheid. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Bergen op Zoom, Stichting Lezen & Schrijven, Bibliotheek Het Markiezaat en het Taalnetwerk Bergen op Zoom.

Kiekie Peijs, teamleider Jeugd & Educatie bij Bibliotheek het Markiezaat, legt uit dat het Taalhuis een fysieke plek is voor iedereen die iets wil weten over taal. Volgens haar is de kracht van het Taalhuis de samenwerking tussen de verschillende partijen.

“Onze doelgroep is de groep mensen die laaggeletterd zijn. Aanbieders van taalcursussen en vrijwilligers die bij het Taalhuis zijn aangesloten, helpen hen op weg bij het leren van de taal”, vertelt de teamleider Jeugd & Educatie.

Taaltrajecten

Er zijn in grote lijnen drie taaltrajecten te volgen, namelijk Taal & Werk, Taal & Gezondheid en Taal & Digitalisering. Ernestine Schipper, kwartiermaker bij de Stichting Lezen en Schrijven over Taal voor het Leven, licht toe:

“Door de toenemende digitalisering is het belangrijker dan ooit dat mensen de taal goed leren beheersen. Tegenwoordig gaat alles digitaal, van het doen van de belastingaangifte tot het kopen van een treinkaartje. Om te begrijpen wat je moet doen, moet je de instructies kunnen lezen.”

Nodig

Taalambassadeur Anita vertelt uit eigen ervaring waarom projecten als het Taalhuis nodig zijn.
“Vroeger was ik zelf laaggeletterd. Ik was -hoe zeg je dat met een mooi woord- verstoken van alle informatie”, vertelt Anita.

Volgens de ervaringsdeskundige bracht die verstokenheid problemen met zich mee. “Ik kon bijvoorbeeld niet lezen wat er op mijn doktervoorschrift stond. Omdat ik me schaamde voor mijn laaggeletterdheid, durfde ik niet te vragen of iemand het wilde voorlezen. Zoiets wordt op den duur gevaarlijk voor je gezondheid.”

NUwerk

Tip de redactie