De bewoners van de woning aan de Wouwseweg 9 zijn het eens geworden met de gemeente Bergen op Zoom over de aankoop van hun woning door de gemeente.

Die besloot in januari om de woonbestemming van het woonhuis af te halen, omdat de woning te dicht op het naastgelegen gasstation staat.

De Raad van State had de gemeente eerder op de vingers getikt, omdat door de beperkte afstand niet voldaan wordt aan de veiligheidsnormen. Of het gasstation, óf de bewoners zouden daarom moeten verhuizen.

Wethouder Patrick van der Velden meldt dat de gemeente een akkoord heeft bereikt met de bewoners, die inmiddels al verhuisd zouden zijn. Het pand wordt omgevormd tot bedrijf.