Gemeente Woensdrecht wil dertig bospaden aan openbaarheid onttreken

Het Woensdrechtse gemeentebestuur wil bijna dertig bospaden en zandwegen aan de openbaarheid onttrekken. 

Het gaat om ruim veertig kilometer aan onverharde wegen die dwars door de natuurgebieden van de Brabantse Wal lopen. 

Geluidsoverlast

Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal is er regelmatig sprake van overlast door voertuigen in de bossen van de Brabantse Wal.

“Het gaat dan bijvoorbeeld om quads. Die mogen nu nog officieel op de paden rijden, maar wijken daar vaak vanaf. Ze zorgen bovendien voor veel geluidsoverlast en rijden ook de paden kapot”, weet Van Agtmaal.

Ook auto’s ziet de wethouder liever niet het bos inrijden. “Vaak zijn dat figuren die niets in het bos hebben te zoeken, maar bijvoorbeeld hennepafval komen dumpen.”

Handhaving

Om de ongewenste bezoekers te weren wil het college een kleine dertig wegen aan de openbaarheid onttrekken. De paden bevinden zich veelal binnen de Natura 2000 van de Brabantse Wal of het Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide.

Op de lijst staan onder meer de Zouteweg en de onverharde delen van de Wouwbaan en Zandfort in Hoogerheide, de Oude Postbaan in Putte en de Schapendreef en Pannenhoef in Ossendrecht. In totaal gaat het om zo’n 43 kilometer aan onverharde wegen.

Van Agtmaal merkt op dat voetgangers, fietsers en mountainbikers nog wel altijd welkom zijn op die paden en wegen.

“Het gaat ons om het aanpakken van overlast door gemotoriseerd verkeer. Door voertuigen niet meer toe te laten, kunnen we de natuur beter beschermen en ondervinden recreanten ook geen overlast meer."

"Bovendien helpt deze maatregel ons ook bij de handhaving, doordat we quads en auto’s bij het begin van het bos al kunnen tegenhouden. Dat maakt de handhaving een stuk overzichtelijker.”

Geen slagbomen

De wegen die op de nominatie staan om van de openbaarheid geschrapt te worden, zullen volgens Van Agtmaal niet allemaal afgesloten worden met een slagboom.

“We hebben in het voortraject overleg gehad met de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar daarnaast hebben we in het buitengebied ook te maken met een groot aantal particuliere eigenaren. Voor hen is het belangrijk dat zij hun percelen kunnen blijven bereiken."

"Daarom sluiten we de wegen niet fysiek af, maar onttrekken we ze aan de openbaarheid. Het onderhoud komt dan ook voor rekening van de perceeleigenaren”, licht de wethouder toe.

Ter inzage

Van Agtmaal benadrukt ook dat het vooralsnog gaat om een ontwerpbesluit.

“De lijst met wegen ligt momenteel ter inzage en is in te zien op ons gemeentehuis en www.woensdrecht.nl. Tot en met woensdag 4 mei kunnen mensen nog reacties naar ons toesturen."

"Daarna zullen alle reacties meegenomen worden in een voorstel aan de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk op 13 juli een definitief besluit”, schetst hij het tijdspad.

NUwerk

Tip de redactie