De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan hun samenwerking op het gebied van handhaving verder intensiveren. 

De drie gemeenten hopen zo beter te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Met name de nieuwe eisen die gesteld worden aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die zich bezighoudt met vergunningen, blijken zo ingewikkeld te zijn, dat niet alle gemeenten voldoende kennis in huis hebben om daar goed op te kunnen handhaven.

Boa-poule

Volgens het Woensdrechtse gemeentebestuur is uit onderzoek echter gebleken dat een samenwerking met Steenbergen en Bergen op Zoom mogelijkheden biedt om wel aan die eisen te voldoen. De drie gemeenten werken immers al veel samen op het gebied van handhaving.

Zo hebben zij een gezamenlijke boa-poule, waarbij de bijzondere opsporingsambtenaren op de hele Brabantse Wal ingezet worden.

De drie gemeenten hebben nu een gezamenlijk verbeterplan opgesteld om de handhaving nog meer op elkaar af te stemmen. Voor de uitvoering van het plan hebben de gemeenten een externe projectleider via het bureau Senze aangetrokken.