Het is aan de rechter om te bepalen of er al dan niet een versmarkt mag komen in het winkelcomplex De Zeeland. 

De Vereniging Binnenstad heeft besloten haar bezwaarschrift tegen de versmarkt niet terug te trekken.

Overeenkomst

De Vereniging was lang met de gemeente, eigenaar Gebri en ondernemersvereniging Sterck in onderhandeling over de invulling van de laatste duizend vierkante meter van De Zeeland, maar wist met de overige drie partijen niet tot een akkoord te komen.

De lezingen over het stuklopen van de onderhandelingen lopen sterk uiteen.

In een ingelaste persconferentie door de gemeente, Gebri en Sterck geeft wethouder Patrick van der Velden aan dat er begin deze maand nog sprake was van een intentieovereenkomst, opgesteld door de Vereniging Binnenstad zelf.

“Die overeenkomst moest alleen vertaald worden naar een juridisch document, maar op het moment dat de handtekeningen gezet moesten worden, gaf de Vereniging Binnenstad niet meer thuis”, aldus de wethouder.

Draai

André Blom, voorzitter van de Vereniging Binnenstad, kaatst in een reactie de bal juist terug naar de gemeente.

“Het klopt dat wij een voorstel hadden gedaan voor een intentieovereenkomst. Daarin hadden wij vijf punten aangedragen, die kwamen uit een e-mail van de wethouder zelf. In de juridische vertaling was echter één van die punten niet overgenomen." 

"De wethouder zei dat hij daar nog geen ruggespraak over had gehad met de rest van het college. Het is juist de gemeente die hier een draai maakt”, stelt Blom.

Hij benadrukt dat het bezwaar van de Vereniging tegen de versmarkt niet gericht is richting initiatiefnemer Gebri.

“Wij nemen het de ondernemer niet kwalijk dat hij een versmarkt wil realiseren. Ons bezwaar is gericht tegen de gemeente, die als onafhankelijk orgaan de verantwoordelijkheid heeft om de kwaliteit van de binnenstad en de wijkwinkelcentra, zoals Het Kompas, te waarborgen”, legt Blom uit.

Ongenoegen

Toch is het bezwaar van de Vereniging Binnenstad bij Jos Slaats van Gebri compleet in het verkeerde keelgat geschoten.

“Ik kan dit niet begrijpen en ik kan ook de achtergrond van de Vereniging Binnenstad niet begrijpen. Ze werpt zich ineens op als ‘de belangenbehartiger van Bergen op Zoom’, maar ik weet niet welke mensen hier allemaal achter zitten”, spreekt hij zijn ongenoegen uit.

Slaats zegt tijdens de persconferentie nog steeds te geloven in het concept van een versmarkt. “Wij waren destijds de eerste en enige partij met dit idee. We hebben onderzocht waarom dit nog niet eerder van de grond is gekomen."

"Parkeren, late openingstijden, de aanwezigheid van een supermarkt en de detailhandelvisie dat supermarkten het best versterkt kunnen worden met aanvullende voorzieningen zijn de voorwaarden voor een succesvolle versmarkt en dat gaat niet in de binnenstad.”

Slaats zegt met de versmarkt iets te willen toevoegen aan het Bergse winkelaanbod.

“We willen niets weghalen uit de binnenstad – we hebben daar ook een belang met onze panden – maar we willen de winkelstructuur juist versterken.”

Toezegging

Ook Jean-Pierre Stander van Sterck ziet kansen in de samenwerking met De Zeeland. “Wij waren in eerste instantie ook tegen een versmarkt in De Zeeland. Voor ons is het van belang dat er geen ondernemers uit de binnenstad naar De Zeeland worden gehaald." 

"Die toezegging heeft Gebri gedaan. Gezien de tijd en energie die Gebri, de gemeente en wij in dit dossier hebben gestoken, vind ik het oprecht jammer dat de Vereniging Binnenstad haar bezwaar nu toch doorzet.”