Ze bestaan nog maar enkele jaren maar inclusief projectleden zijn er nu al meer dan 40 zangers, die op zaterdag 26 maart aangevuld worden met een orkest van 12 muzikanten. 

Het gaat allemaal om de muzikale en vocale vertolking van het lijden, sterven en opstanding uit de doden van Jezus Christus. Het evenement vindt plaats in de Grote Kerk van Tholen en begint om 19.30 uur.

Boodschap

Ruim voor Kerst 2014 kreeg dirigent Mark Westdorp al het idee om eens meer aandacht te schenken aan Passie en Pasen. Hij besprak het met bestuur en koor en wist iedereen enthousiast te maken. Er werd gekozen voor het oratorium ‘Van liefde ongekend’ met muziek van Johan Bredewout en teksten van Hans de Ruiter.

Westdorp: “Het is een bijzonder werk met een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heere. Jezus’ grenzeloze liefde heeft een centrale plaats in zang en muziek." 

"Deze mooie boodschap is op een fraaie manier op tekst en muziek gezet en met begeleiding van een orkest van 12 muzikanten zal deze avond heel speciaal worden.”

Concert

Vanaf september zijn de mannen van IMT enthousiast bezig om een dertigtal nummers in te studeren. Het lukt Westdorp goed zijn passie op het koor over te brengen. Elke week komen ze op dinsdagavond samen in de Gasthuiskapel en wordt er met behulp van pianist Joost Krijger hard gestudeerd. 

Naast het vocale gedeelte is er op het concert ook ruimte voor instrumentale ouvertures, intermezzo’s en samenzang.

De spreekstem met teksten uit het Marcus evangelie wordt verzorgd door Ds. Peter Broere. Daarnaast wordt er meegewerkt door pianist Joost Krijger, organist Peter Biemond, violisten Coenraad Marinissen, Elvira Schreijenberg en Laura van Vliet. Anouk Boon speelt op de cello en Frank Pot op de contrabas. Karolien Krijger bespeelt de fluit en Berdi Pekelsma de hobo.

Opstanding

De trompet laat haar geluid horen via Imanda van Vossen en Cindy Versluis. Jan-Willem Westdorp bespeelt de pauken/percussie.

Mark hoopt dat de zaterdag voor Pasen, ook wel stille zaterdag genoemd, een avond zal zijn waarop het lijden en sterven van Christus, maar zeker ook de opstanding uit de dood op een treffende manier zal worden weergegeven in zang en muziek. Het is goed om daar bij stil te staan.

De afwisseling tussen koorzang, het gesproken woord, instrumentale intermezzo’s en samenzang maakt het de moeite waard. 

Koor

Mark Westdorp die vanaf het begin het koor dirigeert, is een geboren en getogen Tholenaar. Hij komt uit een muzikale familie en bespeelt klassiek gitaar en basgitaar. Naast zijn opleiding aan de Zeeuwse Muziekschool rondde hij een koordirectie-opleiding succesvol af.

Joost Krijger is de vaste pianist en begeleidde behalve het IMT ook gospelkoren en een kinderkoor. Het koor heeft vanaf de oprichting een gestage groei doorgemaakt en telt nu 38 leden.

Het koor wil graag tot eer van God zingen met het geestelijk lied in de meest brede zin van het woord. “Het mooie van het IMT vind ik de bijzondere band tussen de uit verschillende kerken afkomstige broeders”, besluit een gedreven Westdorp zijn verhaal.