De inhoudelijke behandeling van het Sunclass-dossier door de rechtbank vindt plaats op 21 april 2016. Daarna kan er hoger beroep ingesteld worden, waardoor het proces nog ongeveer een jaar duurt. 

De beeldvormende raadsvergadering over de toekomst van het Sunclasspark wordt daarom uitgesteld.

Dwangsom

De vergadering stond gepland op 28 september 2016, maar ‘gezien het tijdpad van de juridische procedure wordt er geadviseerd om de vergadering uit te stellen.’

Begin 2015 werden er 28 lasten onder dwangsom opgelegd aan huiseigenaren vanwege overtredingen van het bestemmingsplan. De nieuwe vergadering wordt pas gepland als er meer duidelijkheid is.