De gemeenteraad van Tholen heeft onlangs gesproken over een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Hierin staan allerlei zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Vloekverbod

De hoofdlijnen werden eerder al besproken tijdens een commissievergadering. Eén van de punten die besproken werd is het vloekverbod dat is opgenomen in het APV. 

De Partij van de Arbeid diende een amendement in om het vloekverbod te schrappen.“Het lokale vloekverbod heeft geen enkele juridische betekenis. Het is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Elk vloekverbod bevat daarom noodgedwongen de bepaling dat het niet geldt als het verbod in strijd is met artikel 7”, aldus Jan Heshof (PvdA).

Handhaven

Volgens het raadslid werkt een vloekverbod helemaal niet, omdat er niet op gehandhaafd wordt.

“Een punt maken van godslastering is niet meer van deze tijd. Het komt voort uit de angst voor represailles van boven: Dood en verderf, hongersnood en andere plagen.”

De overheid moet zich volgens Heshof niet meer bezighouden met hoe de mensen zich tot God verhouden, maar hoe de mensen zich verhouden tot elkaar.

Reacties

“Tholen geeft hiermee het signaal af dat we geen waarde hechten aan fatsoenlijk taalgebruik, dat we geen moeite hebben met vloeken en gebruik van andere krachttermen”, aldus de SGP-fractie. “En sterker nog dat we het eigenlijk juist goed vinden dat mensen vloeken.”

Toch sneuvelt het voorstel want de PvdA en de SP zijn de enige partijen die instemmen met het amendement.

Bomen

De ABT-fractie diende een motie in om het college op te roepen in gesprek te gaan met de provincie en Rijkswaterstaat om de wegen in de gemeente Tholen veiliger te maken. De ABT-fractie wilde in eerste instantie bomen weren langs doorgaande wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Tijdens een commissievergadering werd al duidelijk dat dat niet ging lukken omdat sommige wegen van de provincie zijn en sommige van Rijkswaterstaat.

De motie werd door het college overgenomen en werd dan ook niet in stemming gebracht.