Battle of de binnensteden begonnen: Bergen gaat concurrentie aan

De leden van ondernemersvereniging Sterck waren afgelopen ledenvergadering eensgezind. 

Zonder noemenswaardig commentaar keurden zij de begroting voor 2016 goed waarin 11.000 euro gereserveerd staat voor onderzoek naar het parkeervraagstuk.

Verschuiven

Een andere belangrijke beslissing die zij namen is het verschuiven van de vaste koopzondag naar het laatste weekend van de maand, net als in buurgemeente Roosendaal.

“We durven de concurrentie aan”, zei voorzitter Jean-Pierre Stander vastberaden.

Oppepper

Het zal hard tegen hard moeten gaan, benadrukte Richard Stom, de door de gemeente Bergen op Zoom ingehuurde projectleider om de binnenstad een oppepper te geven. Hij heeft de mouwen opgestroopt en prikkelde de ondernemers dat ook te doen.

Niet om elkaar te lijf te gaan maar om samen op te boxen tegen Goes en Roosendaal. Want niet elke provinciale binnenstad het gaat het redden is zijn boodschap, ze zijn allemaal kwetsbaar.

Ecosysteem

De ‘battle of de binnensteden’ is begonnen en ondernemers moeten daarin samen optrekken, ook met pandeigenaren, gemeente, cultuurbedrijf, bewoners.

Stomp presenteerde de binnenstad als een ecosysteem, een leefomgeving waarin een wisselwerking plaatsvindt tussen álle partijen en deze elkaar ook nodig hebben.

“We moeten niet allen samen praten, maar ook samen de verantwoordelijkheden nemen”, zei hij en liet ook weten dat de gemeente voortaan niet meer de dominante partij in het geheel is. Stomp wil met alle partijen het Pact van Bergen op Zoom afsluiten en zo het gevecht om te overleven aangaan.

Half vol

Het historische decor van centrum Bergen op Zoom is, maar de helft van wat nodig is om de binnenstad in leven te houden. Het gaat om het ‘wow-effect’. Stomp heeft negen projecten gedefinieerd om dat te creëren.

Ten eerste is er de noodzaak om alle drempels, ergernissen, frustraties, kortom alles wat niet perfect is in de beleving van zowel de bezoekers als de ondernemers te laten verdwijnen. Er komt een opleidingscentrum voor (startende) ondernemers, het aantal vierkante meters winkeloppervlak wordt teruggebracht en er worden nieuwe (experimentele) functies toegevoegd.

Verder wil Stomp de creativiteit binnen Bergen op Zoom gebruiken. Woensdag opent het BinnenstadsLab, op de hoek Zuivelstraat-Kremerstraat, waar het mogelijk is te gaan experimenteren met opgeborrelde binnenstadversterkende ideeën.

Stomp: “We focussen op snelle successen, dat is besmettelijk en daarmee kunnen we de sceptici overtuigen.” Dat gaat dan door middel van “leren door te doen”. “Want wij weten van te voren ook niet wat gaat werken.”

Eensgezind

De ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom hebben elkaar dus harder nodig dan ooit. Voorzitter van de ondernemersvereniging Sterck Jean-Pierre Stander uitte op de ledenvergadering zijn blijdschap over de eensgezindheid binnen de ondernemersclub en het vertrouwen in het bestuur.

De begroting van totaal 228.000 euro werd zonder morren goedgekeurd. Ondernemers brengen 135.000 euro in, de gemeente Bergen op Zoom subsidieert hen nog eens met 93.000 euro. Veel geld zal opgaan aan de uitdossing van de stad, de evenementen en promotie.

Maar de ondernemers trekken ook 11.000 euro uit voor het tot op de bodem uitzoeken van het parkeervraagstuk. Is het een probleem? Wijken mensen daarom uit naar de makkelijk bereikbare dorpskernen?

Een ander punt waar Sterck op gaat focussen is het meer en beter betrekken van jongeren.

Tip de redactie