StAn wil aandacht voor doodgeboren kinderen

In de Tweede Kamer is afgelopen week gediscussieerd over het wel of niet opnemen van doodgeboren kinderen in het Basisregistratie Personen.

Op dit moment is het zo dat kinderen die dood worden geboren volgens de wet niet bestaan. “En dat stuit StAn tegen de borst”, aldus Tim Huisman. Daarom heeft de fractievoorzitter van StAn vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Hij wil weten of stilgeboren kinderen worden ingeschreven, en zo nee, wat daarvoor de beweegredenen zijn. “Stilgeboren kinderen krijgen op dit moment een overlijdensakte maar geen geboorteakte. Wij hopen dan ook op een wijziging.”

Volgens Huisman is dit niet bevorderlijk voor het rouwproces van de ouders en naaste familie. Het kind overlijdt wel, maar is niet voor de wet geboren. “Is het college, samen met StAn, het eens dat het opnemen van stilgeboren kinderen in het BRP een deel van het rouwproces voor de ouders is?”

Tip de redactie