Gemeente Steenbergen werkt aan nieuw jeugdbeleid

Eens in de zoveel jaar is het voor de gemeente tijd om een nieuw jeugdbeleid op te stellen. 

Dat is ook nu weer aan de orde. Maar voor het zover is, willen de beleidsmedewerkers in kwestie zoveel mogelijk input voor dat nieuwe beleid binnenkrijgen. Dat houdt in dat niet alleen de jeugd zelf, maar ook de ouders, verzorgers en begeleiders om het kind heen gehoord worden.

Het jeugdbeleid speelt vooral in op de beleving van onderwijs en vrije tijd van het kind anno 2016 en de komende jaren. Daarom gaan de beleidsmedewerkers niet allen ’t R@velijn maar ook alle basisscholen in de gemeente Steenbergen af om de mening van de kinderen en hun ouders en begeleiders te horen.

In die gesprekken zou bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld kunnen worden: ‘Stel dat jij de burgemeester van Steenbergen was, wat zou je dan graag willen veranderen?’

Brainstorm

Onlangs vond er in het kader van het nieuwe jeugdbeleid al een avond plaats, waarvoor (bege)leiders van sportclubs en culturele instanties waren uitgenodigd. Zo waren daar leiders van jeugdsportteams uit allerlei takken van sport, maar bijvoorbeeld ook een jeugdbegeleider van harmonie Volharding en van de J.F.K.-groep bij aanwezig.

De avond werd gebruikt om met elkaar te brainstormen over drie stellingen, die per tafel aangeboden werden. Zo kwamen op de ‘burgemeestersvraag’ onder andere de opmerkingen: “Jongeren moeten al zoveel, dat er vaak minder tijd is voor sport of hobby”, maar ook “of een kind aan sport doet heeft mede te maken met het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders c.q. verzorgers”.

Betrekken

Aan de andere twee tafels werd gebrainstormd over de vragen ‘Wat maakt Steenbergen leuk/veilig/gezond om op te groeien?’ en ‘Hoe kunnen we jongeren meer betrekken bij de plannen van de gemeente?’. Over deze laatste vraag heeft één van de gespreksdeelnemers vanuit haar begeleidingsrol bij zowel een sportclub als bij een sociale instantie inzake jeugd- en jongerenbegeleiding een duidelijke mening. 

”Benader de kinderen persoonlijk, niet online. Laat ze daarbij een leuke activiteit doen, daar komt vaak meer uit dan met praten. Kinderen vanaf een jaar of 8 weten heel goed wat ze wel en niet willen en kunnen daar ook verstandig over praten. Houd de vragen of opdrachten kort, duidelijk en realistisch en maak duidelijk wat heb je de jeugd te bieden hebt om ze te inspireren en bij je te houden”.

Zelfredzaamheid

Het resultaat van de avond werd door alle deelnemers bijzonder gewaardeerd. Alle op- en aanmerkingen van de avond worden genoteerd en meegenomen in de totstandkoming van het jongerenbeleid. Beleidsmedewerkster Madelon van Vliet licht aan het eind van de avond toe: “We hebben heel veel goede input gekregen vanavond." 

De komende tijd gaan ze alle puzzelstukjes bij elkaar leggen en dat is de input voor het nieuwe jeugdbeleid. Het jeugdbeleid maakt onderdeel uit van het sociale domein: de participatiewet, WMO en jeugdzorg. Er wordt steeds meer zelfredzaamheid van burgers verwacht, zodat ze minder zorg nodig hebben.

Zo is het voor de jeugd van belang dat ze lekker kunnen sporten en bewegen, ook voor de kinderen met een beperking of handicap. Dat is goed voor hun ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld in de strijd tegen overgewicht. Wij willen bereiken dat de jeugd van nu gezond opgroeit en dus later in mindere mate een beroep hoeft te doen op zorgverlening.”

Tip de redactie