Jeugd- en volksgezondheidsbeleid samengevoegd in Woensdrecht

Dit jaar wordt door de gemeente Woensdrecht voor het eerst gekozen voor een integraal uitvoeringsprogramma voor het beleid op het gebied van jeugd en volksgezondheid. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

Volgens verantwoordelijk wethouder binnen het Sociaal Domein Lars van der Beek is besloten tot een koppeling van de twee beleidsvelden, omdat het jeugdbeleid en volksgezondheid sterk in elkaars verlengde liggen.

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een aantal prioriteiten. “Op het gebied van jeugd liggen de prioriteiten bij preventie, het bereiken van doelgroepen zoals ouders en jongeren, gezondheid, voorzieningen en activiteiten en tot slot veiligheid."

"Binnen volksgezondheid liggen de prioriteiten bij overgewicht, diabetes, voeding en accent op bewegen, roken, schadelijk alcoholgebruik en drugs en tot slot de preventie van psychische problemen.” Over het algemeen geldt voor het totale plan dat de prioriteit ligt bij preventie, gezondheid en in beweging komen.

Om deze prioriteiten ook daadwerkelijk om te zetten naar doelen is besloten succesvolle activiteiten uit het verleden te herhalen en nieuwe acties toe te voegen om bepaalde accenten te leggen in het beleid.

Budget

De gemeente heeft voor de uitvoeringsprogramma’s een budget van zo’n 60.000 euro. “Daarvan gaat 50.000 euro naar de jeugd en 10.000 euro naar volksgezondheid.

Maar zoals gezegd zal er op bepaalde punten overlap zijn; de verdeling zal dus niet exact zo zijn. Bovendien geldt dat actiekaarten en activiteiten die niet uitgevoerd worden extra budget opleveren voor andere of nieuwe initiatieven.”

Tip de redactie