Voldoende voor Woensdrechtse welzijnsinstelling

De Brede Welzijnsinstelling (BWI) in Woensdrecht krijgt een voldoende bij haar eerste evaluatie sinds de oprichting vijf jaar geleden.   

18 organisaties mochten hun oordeel geven over de BWI en dat leidde tot een ruime voldoende. Verbetering is echter wel mogelijk.

Onderzoek

Het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de BWI werd uitgevoerd door Perficio Adviseurs onder 18 partijen die regelmatig samenwerken met de BWI, de zogenoemde stakeholders.

Gekeken werd onder meer naar de wijze waarop de BWI haar rol de afgelopen vijf jaar heeft ingevuld, wat de (gewenste) ontwikkelingen zijn voor een toekomstbestendige BWI en wat er nodig is om die toekomst verder vorm te geven.

Volgens verantwoordelijk wethouder Lars van der Beek blijkt uit het onderzoek in ieder geval dat de BWI haar plek heeft verworven in de Woensdrechtse samenleving.

"De burger weet de BWI goed te vinden. Alleen in de maanden januari en februari van dit jaar hebben al zo’n 1.000 mensen contact met de BWI gehad. We kunnen dan ook concluderen dat de bekendheid goed is en er bestaansrecht is. Ook de producten en diensten worden als goed beoordeeld."

Verbeterpunten

Aandachtspunten zijn er echter wel. Een van de verbeterpunten is het feit dat de BWI zich nog beter in kan zetten met betrekking tot de transformatie die plaatsvindt in het maatschappelijk veld.

"De dienstverlening staat natuurlijk voorop, maar omdat er veel en snel zaken veranderen, moet de BWI hier meer in mee. De BWI kan de snelheid waarmee initiatieven in de samenleving worden opgepakt nog verder verhogen."

Bovendien zou de BWI meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers zelf moeten houden in plaats van zaken zelf uit te willen voeren of af te houden. Ook de flexibiliteit van de productontwikkeling kan volgens het rapport beter. 

Eigen organisatie

De BWI staat verder midden in de samenleving en zou dan ook wat sneller mogen handelen als het gaat om de signalen die vanuit diezelfde samenleving komen.

Volgens voorzitter Jan Lauwerijssen van de Raad van Bestuur van de BWI worden de verbeterpunten onderschreven door het bestuur. “Wij zetten ons nu in voor het opstellen van een langetermijnvisie, waarbij we wel flexibel kunnen omgaan met de veranderingen die er zijn en nog komen.”

Verbetertraject

De BWI zal samen met de gemeente en de overige partijen gaan optrekken om een betere afstemming van het diensten- en productenpakket te realiseren. Ook zal de BWI het gesprek met initiatiefnemers blijven aangaan en desgewenst ondersteuning bieden.

Volgens wethouder van der Beek is de gemeente in ieder geval blij met het bestaan van een eigen welzijnsorganisatie in de gemeente Woensdrecht.

"Daarom kiezen we ook voor een verbetertraject. We moeten elkaar scherphouden. Aan het einde van dit jaar zullen we kijken of het plan van aanpak, dat op korte termijn wordt opgesteld voor de verbeterpunten, het gewenste resultaat heeft."

NUwerk

Tip de redactie