Meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers in Steenbergen

“Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze maatschappij”, aldus Loes Baselier (D66). 

Door de gemeenteraad werd afgelopen week gesproken over het beleid rondom mantelzorgers en vrijwilligers.

Onderzoek

De nota draagt de titel ‘Samen staan we sterk’ en volgens Rene Ooms (CDA) is dat precies waar het over gaat. “Ouderen moeten en willen steeds langer zelfstandig wonen, en dat gaat alleen met de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.”

In de nota komt naar voren dat de gemeente een onderzoek wil instellen naar het stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Als het aan Ester Prent ligt wordt er meteen onderzoek gedaan naar de twee groepen om meer inzicht te krijgen in het aantal mantelzorgers en vrijwilligers. 

“Er zijn heel veel mensen die mantelzorg verrichten, maar die dat in stilte doen en zich niet bij de gemeente bekendmaken”, stelt wethouder Cor van Geel.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 49 procent van de inwoners vrijwilliger is en twintig procent van de Nederlanders is mantelzorger. De wethouder verwacht dat de percentages in Steenbergen ongeveer gelijk zullen zijn aan de landelijke cijfers.

Uitkering

Esther Prent, raadslid voor Gewoon Lokaal!, stelde collega-raadsleden de vraag of het misschien tijd is om een tegenprestatie te vragen aan mensen met een uitkering. Maar, omdat de gemeente eigenlijk geen inzicht heeft in wie mantelzorger of vrijwilliger is, was deze vraag lastig te beantwoorden.

“Misschien doen veel uitkeringsgerechtigden al wel vrijwilligerswerk”, aldus Prent.

Maar, dat wilde ze dan graag van de wethouder horen. “Wij hebben in onze gemeente afgesproken dat het met een gemeentelijke uitkering is toegestaan om vrijwilligerswerk en mantelzorg te doen, maar je moet wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt”, reageerde wethouder Van Geel.

Wethouder Cors Zijlmans voegde daaraan toe dat uitkeringsgerechtigden vaak al worden gevraagd of ze vrijwilligerswerk zouden willen doen.

Ger de Neve (Volkspartij) reageert door te stellen dat verplichte vrijwilligers minder gemotiveerd zullen zijn dan de normale vrijwilligers. “Ik denk dat het een doodsteek is voor de echte vrijwilligers.”

Rene Ooms (CDA), Luc Aben (VVD) en Joey van Aken (PvdA) stellen positief tegenover het voorstel van Gewoon Lokaal! te staan. Loes Baselier (D66) geeft aan mensen niet te willen dwingen.

Mantelzorgcompliment

De gemeente heeft mantelzorgers in 2015 bedankt met een zogenaamd mantelzorgcomplimentje. Dat bestond uit een VVV-bon ter waarde van vijftig euro. Voorheen kregen mantelzorgers nog een geldbedrag van tweehonderd euro, maar volgens wethouder Cor van Geel is die tijd voorbij.

“Je moet niet vergeten dat het Rijk ons enorm gekort heeft bij de uitvoering van de decentralisaties. We hebben dan ook minder geld beschikbaar dan dat het Rijk dat had.”

In totaal is er 105.000 euro uitgetrokken voor mantelzorgwaardering. Wel wordt er gekeken of er een andere invulling kan komen van het mantelzorgcompliment.

Vorig jaar was het volgens de wethouder last-minute werk dat samen met de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom is opgezet. Dit jaar wordt onderzocht of er een geschiktere beloning te vinden is.

Tim Huisman (StAn) roept het college dan ook op om actiever hun waardering uit te spreken voor mantelzorgers en vrijwilligers.

NUwerk

Tip de redactie