De VVD-fractie in Bergen op Zoom heeft bij monde van raadslid Barry Jacobs vragen gesteld over het gebouw Antonius Abt in de wijk Borgvliet.

In 2011 is door de gemeenteraad ingestemd met het sluiten van zes van de tien wijkhuizen in de gemeente, maar het wijkgebouw in Borgvliet zou volgens dat plan gewoon open blijven. Nu komt daar wellicht verandering in door de actiegroep ‘Houd de Korenaere open’, maar de VVD is tegen.

Nieuw plan

Eind februari werd door de initiatiefgroep ‘Houd de Korenaere open’ een informatiebijeenkomst georganiseerd in De Korenaere.

Ruim 300 gebruikers en supporters van het wijkgebouw voerden actie tegen de sluiting van het wijkgebouw op 1 januari 2017.

De groep presenteerde een nieuw plan waarbij niet de Korenaere maar het Antonius Abt zou sluiten. De VVD laat weten nog altijd achter de keuzes te staan zoals die in 2011 zijn gemaakt, namelijk het wijkgebouw Antonius Abt in Borgvliet moet open blijven.

“Dit vinden wij van groot belang, zeker nu het zo slecht gesteld is met het voorzieningenniveau in Borgvliet. Denkt u bijvoorbeeld aan de keuze die recent gemaakt is voor de vestiging van een supermarkt langs de Markiezaatsweg in plaats van een buurtsuper in de wijk.”

Belangen

Om het plan van de initiatiefgroep een kans te geven moet de politiek openstaan voor een nieuwe weg waarbij zij de financiële en maatschappelijke belangen van De Korenaere en Hoofdkwartier nog eens goed tegen het licht moeten houden.

Sluiting van het wijkgebouw in Borgvliet ligt niet zo voor de hand. De gemeente heeft een huurverplichting van tien jaar voor het pand en de huurprijs van De Korenaere is veel hoger.

Het gemeentelijke beleid Steun voor het nieuwe initiatief vanuit de gemeenschap is dus hard nodig om het al ingezette gemeentelijke beleid om te buigen.

Actiegroep

“Met het sluiten van Antonius Abt wordt de afstand tot voorzieningen in Borgvliet verder vergroot en daar is de VVD op tegen. De keuze om in plaats daarvan De Korenaere open te houden is bovendien opvallend omdat juist in het centrum van de stad er meer mogelijkheden zijn om activiteiten ergens anders te organiseren."

"Er zijn genoeg locaties, al dan niet horeca gerelateerd, waar je kunt biljarten en kaarten, of met de zangclub terecht kunt.” De VVD wil dan ook weten van het college van burgemeester en wethouders wat zij vinden van het plan van de actiegroep.

Daarnaast wil Jacobs weten welke andere mogelijkheden het college ziet om in het centrum een wijkfunctie voort te zetten. “Zou er door verenigingen ook gebruik kunnen worden gemaakt van bijvoorbeeld de bibliotheek of het fractiehuis?”

Vragen

Volgens de fractie betaalt Stichting Verenigde Wijkcentra 190.000 euro huur per jaar voor het gebruik van De Korenaere aan Stadlander. Hij wil dan ook weten hoe deze kosten zich verhouden ten opzicht van de kosten van het gebruik van Antonius Abt.