Er gebeurt veel in Nederland op het gebied van de zorg- en welzijnsector. Zoveel dat sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daarom biedt Henk van de Brug uit Putte, in overleg met de gemeente, zijn diensten aan als cliëntondersteuner.

Volgens Henk van de Brug gaat het in de gemeente Woensdrecht best goed binnen het sociaal domein, maar betekent dat niet dat er niets te doen valt.

“Ik heb het redelijk druk met allerlei zaken. Er zijn mensen met een boel problemen die niet weten wat ze moeten doen om die problemen op te lossen. Ze vragen zich af waar ze nu terecht kunnen. Bij het Wmo-loket of toch bij de Sociale Dienst of bij de Wet Langdurige Zorg?"

"Als cliëntondersteuner kan ik mensen helpen hun zaken uit te zoeken en te documenteren, zodat ze uiteindelijk bij het juiste loket komen en ook geholpen kunnen worden.”

Problemen

Voor Henk van de Brug is het helpen van mensen met problemen iets wat hij al jaren doet. Voorheen werkte hij onder meer als beleidsmedewerker bij een woningbouwvereniging, waarbij hij zich bezighield met preventie, overlast en buurtbemiddeling.

Ook werkte hij voor een leerwerkbedrijf, waarbij hij mensen moest begeleiden naar een baan. “Ik was graag met de problemen van anderen bezig. Na een reorganisatie bij het leerwerkbedrijf kwam ik thuis te zitten, maar ik wilde wel bezig blijven."

"Toen besloot ik iets voor vooral oudere mensen te doen en ben ik congressen gaan bezoeken. Via de Bond voor Ouderen kon ik uiteindelijk ook cursussen volgen en heb ik me aangesloten bij de KBO hier."

"Ik ben toen op gesprek geweest met Adri Buijs van de KBO bij wethouder Lars van der Beek en we hebben gekeken naar de voor- en nadelen van het aanstellen van een cliëntondersteuner in de gemeente. De gemeente stond hier zeker voor open en zodoende ben ik al enige tijd actief.”

Reparatiecafé

Mensen worden weleens via officiële weg doorverwezen naar Henk, maar veelal komen mensen ook via mond-tot-mondreclame bij hem terecht.

“Het begon eigenlijk allemaal met het korten op de uren van de huishoudelijke ondersteuning. Toen kon ik uitleggen hoe dat nu precies zat. Maar het blijft lastig om uit te leggen dat bepaalde zaken zijn veranderd. Zeker als mensen niet goed weten of onder woorden kunnen brengen wat ze nu precies nodig hebben."

"Maar daar kan ik bij helpen. Met de problemen rond de huishoudelijke ondersteuning gaat het nu wel, maar er zijn veel mensen met andere problemen, zoals zzp’ers met een te laag inkomen, zorgaanbieders die klanten te lang laten wachten op een traplift of plotselinge werkloosheid, met alle gevolgen van dien."

"Ik werk veel samen met de wethouder en de Wmo-consulenten, dus de lijnen zijn kort. Er komen nog diverse projecten aan, zoals het project rond Langer Zelfstandig Wonen. Hier zullen ongetwijfeld vragen over komen. Maar ik denk graag mee voor een oplossing.”