De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft woensdagavond een besloten beeldvormende vergadering waarbij zij gaan praten over de opvang van statushouders. 

Burgemeester Frank Petter benadrukt dat het hier puur gaat om een beeldvormende vergadering, er worden geen besluiten genomen. 

Verblijfsvergunning

De gemeenteraad bespreekt woensdagavond vier verschillende opties. De eerste optie is dat de gemeente niet meer doet dan dat door het Rijk wordt opgelegd. Vanuit de regering moet iedere gemeente een bepaald aantal statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) opvangen. Als de gemeenteraad hiervoor kiest verandert er dus niets.

Optie twee is dat de gemeente niet alleen de statushouders opvangt die worden opgelegd vanuit het Rijk, maar dat de gemeente extra statushouders opvangt.

Opties

Door meer statushouders op te vangen, zorgt de gemeente Bergen op Zoom ervoor dat er sneller ruimte beschikbaar komt in de asielzoekerscentra voor nieuwe asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. 

De derde optie die besproken wordt is het faciliteren van noodopvang, en de laatste optie is het bouwen van een asielzoekerscentrum. Het bieden van crisisopvang, zoals de gemeente Bergen op Zoom dat eerder heeft gedaan, is niet meer aan de orde.

Tijdspad

Volgens burgemeester Petter is er bewust voor gekozen om de vergadering achter gesloten deuren te houden. “Raadsleden moeten zich vrij voelen om vragen te stellen, zonder daar meteen op afgerekend te worden.”

Daarnaast geeft de burgemeester aan niet bang te zijn voor toestanden, zoals in Steenbergen het geval was. “Vanavond wordt een tijdspad uitgestippeld.” Het betrekken van de burgers bij het maken van de uiteindelijke beslissing is een van de punten die ter zijner tijd opgepakt gaan worden.

Locaties

Het bespreken van mogelijke locaties is volgens de burgemeester vanavond niet aan de orde. Eerst moet een voorkeurstraject worden uitgesproken. Daarbij wordt goed gekeken naar de verschillende consequenties per optie.

Pas als daar een besluit over is genomen wordt er gekeken naar mogelijke locaties. “Eerst moeten we bepalen welke kant we op willen, daarna moeten we gaan kijken of dat ook kan.”