Nieuwe mogelijkheden voor terras in Kruisland

Het college van b&w is aan het zoeken naar een andere mogelijkheid om terrassen te plaatsen in Kruisland.

De Raad van State besloot onlangs dat er voorlopig geen stoelen en tafels mogen verschijnen op de Markt. Wethouder Cors Zijlmans bekijkt daarom de mogelijkheden om aan de andere kant van De Commerce, aan de kant van de kerk, terrassen te plaatsen, zodat komend zomerseizoen gewoon buiten gezeten kan worden.

Een bewoner van de Markt in Kruisland heeft bezwaar gemaakt tegen het zogenaamde paraplubestemmingsplan van de gemeente, waarin stond vastgelegd dat er terrassen geplaatst mogen worden op de Markt in Kruisland. En met succes, want bij een voorlopige uitspraak van de Raad van State werd de bewoner in het gelijk gesteld.

Voorlopige voorziening

“Bij zo’n voorlopige voorziening bekijkt de rechter het dossier op hoofdlijnen”, vertelt wethouder Petra Lepolder. Medio april zal de definitieve uitspraak volgen, maar het college gaat daar niet op wachten. Samen met onder andere De Commerce wordt er gekeken of de terrassen kunnen verplaatsen naar de andere kant van de Commerce.

“We zijn aan het bekijken hoe we die functie toch kunnen realiseren”, aldus wethouder Lepolder. Volgens de wethouder brengt het terras een bepaalde dynamiek met zich mee dat enorm bij de kern Kruisland past.

Tijdelijk terras

Wethouder Cors Zijlmans stelt dan ook dat het terras het middelpunt is van Kruisland. “Vanuit de kern Kruisland zit er toch behoorlijk wat druk op.” Hij hoopt dan ook dat het tijdelijke terras voor 1 april 2016 weer open kan gaan. Tijdelijk, want als het aan het college ligt komt het terras gewoon terug op de Markt.

“Dat is wel mogelijk, maar dan moeten we een nieuwe procedure lopen”, vertelt Petra Lepolder. “Het paraplubestemmingsplan is verder wel vastgesteld, alleen de terrassen in Kruisland zijn niet goedgekeurd.” In een nieuwe procedure zal het dan ook alleen maar gaan over Kruisland. Zo moet er een betere belangenafweging worden gemaakt.

Reacties

Vanuit de kern Kruisland werd al snel een facebookpagina opgericht: ‘JA voor terras op het Kruislandse marktplein’. “In andere plaatsen is de Markt het middelpunt van dorp of stad. Wordt Kruisland nu weer een voorbijrij dorpje waar fietsers en toeristen snel doorheen rijden? Onze gezellig bruisende Markt is dus niet meer maar dat pikken wij toch niet!!!”

De dorpsbewoners startten een online handtekeningenactie. “Te gek voor woorden! Hoe kan het toch in een democratisch land dat de stem van een eenling vaak krachtiger is dan de stem van een groep”, reageert iemand op de pagina.

Tip de redactie